Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kernen Buren, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.KOMBP20160003
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0214.KOMBP20160003-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-02-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-02-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 259.554 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.644 1,40%
- Agrarisch (art. 3) 3.644 1,40%
Bedrijventerrein 824 0,32%
- Bedrijventerrein (art. 4) 824 0,32%
Centrum 199 0,08%
- Centrum (art. 5) 199 0,08%
Groen 1.135 0,44%
- Groen (art. 6) 1.135 0,44%
Maatschappelijk 2.553 0,98%
- Maatschappelijk (art. 7) 2.553 0,98%
Tuin 9.606 3,70%
- Tuin - Gaarde (art. 8) 9.606 3,70%
Verkeer 435 0,17%
- Verkeer (art. 9) 435 0,17%
Wonen 7.936 3,06%
- Wonen (art. 10) 7.936 3,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 266.369 102,63%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 11) 2.483 0,96%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 12) 5.172 1,99%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 13) 15.314 5,90%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 14) 88 0,03%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 15) 5.844 2,25%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 4.254 1,64%
Waarde - Landschap (art. 17) 233.215 89,85%
Waterstaat 5.974 2,30%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 18) 84 0,03%
Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 19) 5.844 2,25%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 45 0,02%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 824 0,32%
veiligheidszone - 2 (art. 23.2) 417 0,16%
veiligheidszone - lpg (art. 23.1) 407 0,16%
Vrijwaringszone 11.565 4,46%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 23.3) 637 0,25%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 23.4) 115 0,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 23.5) 1.447 0,56%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 23.5) 9.366 3,61%
Wetgevingzone 680 0,26%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 25) 680 0,26%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Drieslag Lienden vastgesteld 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beijerdstraat Beusichem detail
Bernhardlaan Beusichem detail
Adam van Delenstraat Eck en Wiel detail
J.E. Penraadstraat Maurik detail
Overwijker Maat Maurik detail
Prinses Irenestraat Rijswijk (GLD) detail
Uiterdijk Zoelen detail

Meer weten over adressen?