Bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening

Bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening heeft op 10-02-2016 de status ontwerp gekregen door Buren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Buren
Dossier
NL.IMRO.0214.KOMBP20160003
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0214.KOMBP20160003-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 259.554 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.644 1,40%

- Bedrijventerrein (art. 4) 824 0,32%

- Centrum (art. 5) 199 0,08%

- Groen (art. 6) 1.135 0,44%

- Maatschappelijk (art. 7) 2.553 0,98%

- Tuin - Gaarde (art. 8) 9.606 3,70%

- Verkeer (art. 9) 435 0,17%

- Wonen (art. 10) 7.936 3,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 11) 2.483 0,96%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 12) 5.172 1,99%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 13) 15.314 5,90%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 14) 88 0,03%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 15) 5.844 2,25%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 4.254 1,64%
- Waarde - Landschap (art. 17) 233.215 89,85%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 18) 84 0,03%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 19) 5.844 2,25%
- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 45 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - 2 (art. 23.2) 417 0,16%
- veiligheidszone - lpg (art. 23.1) 407 0,16%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 23.3) 637 0,25%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 23.4) 115 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 23.5) 1.447 0,56%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 23.5) 9.366 3,61%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 25) 680 0,26%