Kernen Buren, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KOMBP20160003 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0214.KOMBP20160003-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 259.554 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.644 1,40%

- Bedrijventerrein (art. 4) 824 0,32%

- Centrum (art. 5) 199 0,08%

- Groen (art. 6) 1.135 0,44%

- Maatschappelijk (art. 7) 2.553 0,98%

- Tuin - Gaarde (art. 8) 9.606 3,70%

- Verkeer (art. 9) 435 0,17%

- Wonen (art. 10) 7.936 3,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 11) 2.483 0,96%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 12) 5.172 1,99%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 13) 15.314 5,90%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 14) 88 0,03%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 15) 5.844 2,25%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 4.254 1,64%
- Waarde - Landschap (art. 17) 233.215 89,85%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 18) 84 0,03%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 19) 5.844 2,25%
- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 45 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - 2 (art. 23.2) 417 0,16%
- veiligheidszone - lpg (art. 23.1) 407 0,16%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 23.3) 637 0,25%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 23.4) 115 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 23.5) 1.447 0,56%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 23.5) 9.366 3,61%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 25) 680 0,26%