Kernen Buren, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.KOMBP20160003 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0214.KOMBP20160003-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 167.607 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.644 2,17%

- Bedrijventerrein (art. 4) 140.928 84,08%

- Centrum (art. 5) 199 0,12%

- Groen (art. 6) 1.157 0,69%

- Maatschappelijk (art. 7) 3.200 1,91%

- Tuin - Gaarde (art. 8) 9.808 5,85%

- Verkeer (art. 9) 1.271 0,76%

- Wonen (art. 10) 8.225 4,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 11) 2.821 1,68%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 12) 5.316 3,17%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 13) 16.336 9,75%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 14) 88 0,05%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 15) 6.536 3,90%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 5.557 3,32%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 17) 84 0,05%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 18) 5.844 3,49%
- Waterstaat - Waterkering (art. 19) 137 0,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - 2 (art. 22.2) 417 0,25%
- veiligheidszone - lpg (art. 22.1) 407 0,24%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 22.3) 687 0,41%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 22.4) 117 0,07%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 186m (art. 22.5) 791 0,47%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 220m (art. 22.5) 1.469 0,88%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 22.5) 9.153 5,46%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 24) 680 0,41%