Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kernen Buren, derde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.KOMGU20170003
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.KOMGU20170003-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-09-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 167.608 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Kernen Buren, derde herziening 167.608 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 167.608 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Kernen Buren en 1e herziening vastgesteld 18-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Reigerstraat 6 in Maurik 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning aangevraagd, Homoetsestraat 1b in Maurik (Rectificatie) 31-05-2019 31-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beijerdstraat Beusichem detail
Bernhardlaan Beusichem detail
Adam van Delenstraat Eck en Wiel detail
Buitenweg Maurik detail
J.E. Penraadstraat Maurik detail
Overwijker Maat Maurik detail
Prinses Irenestraat Rijswijk (GLD) detail
Uiterdijk Zoelen detail
Doejenburg Maurik detail

Meer weten over adressen?