Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kernen Buren Gerechtelijke uitspraak

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.KOMRSV20140001
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.KOMRSV20140001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.461 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Kernen Buren Gerechtelijke uitspraak 1.461 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak Gerechtelijke uitspraak Kernen Buren 1.461 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, 1e herziening vastgesteld 24-06-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Kernen Buren Gerechtelijke uitspraak vastgesteld 31-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijventerreinen onherroepelijk 22-06-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Graafschapsstraat 2b in Buren 29-05-2019 29-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Graafschapsstraat Buren detail

Meer weten over adressen?