Lienden, Verbrughweg (voormalig gemeentehuis)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.LIEBP20100002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.LIEBP20100002-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.418 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 5.555 86,55%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 864 13,45%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Koningin Beatrixplein
Oudsmidsestraat