Geo- en vastgoeddata op locatie:

Drieslag Lienden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.LIEBP20140001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.LIEBP20140001-vg02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 16-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 27.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 7.967 29,50%
- Detailhandel (art. 3) 7.967 29,50%
Groen 2.917 10,80%
- Groen (art. 4) 2.917 10,80%
Verkeer 15.631 57,88%
- Verkeer (art. 5) 15.631 57,88%
Water 492 1,82%
- Water (art. 6) 492 1,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 27.007 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 17.026 63,04%
Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 9.980 36,96%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 6.852 25,37%
overige zone - gebied 1 (art. 1) 6.852 25,37%
Wetgevingzone 27.007 100,00%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 1) 27.007 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Drieslag Lienden vastgesteld 01-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Drieslag Lienden vastgesteld 19-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adelsweg Lienden detail
Verbrughweg Lienden detail

Meer weten over adressen?