Maurik-Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.MAUBP20100001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.MAUBP20100001-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 246.686 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.888 1,58%
- Agrarisch - Oeverwalgebied (art. 4) 35.342 14,33%

- Bos (art. 5) 15.839 6,42%

- Groen (art. 6) 14.382 5,83%

- Maatschappelijk (art. 7) 9.152 3,71%

- Tuin (art. 8) 14.414 5,84%

- Verkeer (art. 9) 48.434 19,63%

- Water (art. 10) 27.966 11,34%

- Wonen (art. 11) 77.269 31,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 12) 5.802 2,35%

- Waarde - Ecologie (art. 13) 1.632 0,66%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 14) 11.687 4,74%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 8.430 3,42%