Geo- en vastgoeddata op locatie:

Maurik-Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.MAUBP20100001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.MAUBP20100001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-07-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 246.686 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 39.230 15,90%
- Agrarisch (art. 3) 3.888 1,58%
- Agrarisch - Oeverwalgebied (art. 4) 35.342 14,33%
Bos 15.839 6,42%
- Bos (art. 5) 15.839 6,42%
Groen 14.382 5,83%
- Groen (art. 6) 14.382 5,83%
Maatschappelijk 9.152 3,71%
- Maatschappelijk (art. 7) 9.152 3,71%
Tuin 14.414 5,84%
- Tuin (art. 8) 14.414 5,84%
Verkeer 48.434 19,63%
- Verkeer (art. 9) 48.434 19,63%
Water 27.966 11,34%
- Water (art. 10) 27.966 11,34%
Wonen 77.269 31,32%
- Wonen (art. 11) 77.269 31,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.802 2,35%
Leiding - Gas (art. 12) 5.802 2,35%
Waarde 1.632 0,66%
Waarde - Ecologie (art. 13) 1.632 0,66%
Waterstaat 20.117 8,15%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 14) 11.687 4,74%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 8.430 3,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening ontwerp 06-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied 2012 ontwerp 02-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Homoetsestraat Maurik detail
Kievitshof Maurik detail
Meerboomweg Maurik detail
Goudplevier Maurik detail
Kwartel Maurik detail
Tureluur Maurik detail
Scholekster Maurik detail
Patrijs Maurik detail
Kemphaan Maurik detail
Fazant Maurik detail

Meer weten over adressen?