Recreatiegebied Eiland van Maurik, Herziening ASR

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.MAUBP20100002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.MAUBP20100002-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 598.802 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch Uiterwaardgebied (art. 3) 15.997 2,67%

- Bedrijventerrein - Recreatief Bedrijventerrein (art. 4) 106.846 17,84%

- Recreatie - Jachthaven (art. 5) 4.918 0,82%
- Recreatie - Recreatief Uiterwaardgebied (art. 6) 133.137 22,23%

- Verkeer (art. 7) 1.887 0,32%

- Water (art. 8) 42.356 7,07%
- Water - Recreatief (art. 9) 293.661 49,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Beheerszone Dijk (art. 10) 4.098 0,68%
- Waterstaat - Beheerszone Rivier (art. 11) 592.570 98,96%
- Waterstaat - Zomerdijk (art. 12) 2.134 0,36%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Eiland van Maurik