Geo- en vastgoeddata op locatie:

Recreatiegebied Eiland van Maurik, Herziening ASR

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.MAUBP20100002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.MAUBP20100002-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-03-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 598.802 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 15.997 2,67%
- Agrarisch - Agrarisch Uiterwaardgebied (art. 3) 15.997 2,67%
Bedrijventerrein 106.846 17,84%
- Bedrijventerrein - Recreatief Bedrijventerrein (art. 4) 106.846 17,84%
Recreatie 138.056 23,06%
- Recreatie - Jachthaven (art. 5) 4.918 0,82%
- Recreatie - Recreatief Uiterwaardgebied (art. 6) 133.137 22,23%
Verkeer 1.887 0,32%
- Verkeer (art. 7) 1.887 0,32%
Water 336.017 56,11%
- Water (art. 8) 42.356 7,07%
- Water - Recreatief (art. 9) 293.661 49,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 598.802 100,00%
Waterstaat - Beheerszone Dijk (art. 10) 4.098 0,68%
Waterstaat - Beheerszone Rivier (art. 11) 592.570 98,96%
Waterstaat - Zomerdijk (art. 12) 2.134 0,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 09-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 17-02-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eiland van Maurik Maurik detail

Meer weten over adressen?