Maurik, De Slaag

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.MAUBP20100003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.MAUBP20100003-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 39.518 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 7.557 19,12%

- Verkeer (art. 4) 14.320 36,24%

- Water (art. 5) 6.303 15,95%

- Wonen (art. 6) 11.338 28,69%