Geo- en vastgoeddata op locatie:

Maurik, De Slaag

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.MAUBP20100003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.MAUBP20100003-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.191 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 7.540 18,76%
- Groen (art. 3) 7.540 18,76%
Tuin 703 1,75%
- Tuin - Gaarde (art. 4) 703 1,75%
Verkeer 14.320 35,63%
- Verkeer (art. 5) 14.320 35,63%
Water 6.289 15,65%
- Water (art. 6) 6.289 15,65%
Wonen 11.338 28,21%
- Wonen (art. 7) 11.338 28,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 8.300 20,65%
Waterstaat - Beheerszone Watergang (art. 8) 8.300 20,65%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening ontwerp 06-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Esdoornstraat Maurik detail
Lijsterbesstraat Maurik detail
Lindelaan Maurik detail
Meidoornstraat Maurik detail

Meer weten over adressen?