Bedrijventerrein Homoet 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.MAUBP20110004 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.MAUBP20110004-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 105.841 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 73.628 69,56%

- Groen (art. 4) 7.511 7,10%

- Verkeer (art. 5) 10.197 9,63%

- Water (art. 6) 14.505 13,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Beheerszone (art. 7) 19.662 18,58%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 8) 140 0,13%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 3) 19.212 18,15%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Doejenburg