Ommeren, De Kroonheuvel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.OMMBP20150001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.OMMBP20150001-on03 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.648 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 3.804 27,87%

- Groen (art. 4) 1.100 8,06%

- Tuin - Gaarde (art. 5) 426 3,12%

- Verkeer (art. 6) 1.490 10,91%

- Wonen (art. 7) 6.830 50,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 8) 13.648 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Ommerenveldseweg