Geo- en vastgoeddata op locatie:

Ommeren, De Kroonheuvel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.OMMBP20150001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.OMMBP20150001-on03
Planstatusontwerp
Datum planstatus 16-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 23-12-2015
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.648 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 3.804 27,87%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 3.804 27,87%
Groen 1.100 8,06%
- Groen (art. 4) 1.100 8,06%
Tuin 426 3,12%
- Tuin - Gaarde (art. 5) 426 3,12%
Verkeer 1.490 10,91%
- Verkeer (art. 6) 1.490 10,91%
Wonen 6.830 50,04%
- Wonen (art. 7) 6.830 50,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.648 100,00%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 8) 13.648 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ommeren, De Kroonheuvel ontwerp 16-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ontwerp 05-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 4e herziening vastgesteld 20-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
watervergunning Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ter plaatse van de Ommerenveldseweg 16a te Ommeren 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn, Kroonheuvel in Ommeren 13-06-2019 13-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verleend, Verbrughweg 16 in Lienden 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ommerenveldseweg Ommeren detail

Meer weten over adressen?