Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dr. Guepinlaan 11 Ommeren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.OMMOMG20150001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.OMMOMG20150001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.782 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Dr. Guepinlaan 11 Ommeren 32.782 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 32.782 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Dr. Guepinlaan 11 Ommeren ontwerp 08-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, 1e herziening vastgesteld 24-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening vastgesteld 02-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van extra waterberging ter plaatse van de Dokter Guepinlaan 11 te Ommeren om voor de aanleg van nieuw verhard oppervlak op dit adres te compenseren 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Geaccepteerde melding activiteitenbesluit, Rhenenseweg 5 in Lienden 19-06-2019 19-08-2019 detail
watervergunning Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ter plaatse van de Ommerenveldseweg 16a te Ommeren 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn, Kroonheuvel in Ommeren 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dokter Guepinlaan Ommeren detail

Meer weten over adressen?