Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Zoelen, Kom

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.ZOEBP20100001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0214.ZOEBP20100001-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-10-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.396.498 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 670.474 48,01%
- Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied (art. 3) 125.333 8,97%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 545.141 39,04%
Bedrijf 7.180 0,51%
- Bedrijf (art. 5) 7.180 0,51%
Bos 179.898 12,88%
- Bos (art. 6) 179.898 12,88%
Detailhandel 2.473 0,18%
- Detailhandel (art. 7) 2.473 0,18%
Groen 35.092 2,51%
- Groen (art. 8) 35.092 2,51%
Horeca 2.945 0,21%
- Horeca (art. 9) 2.945 0,21%
Kantoor 1.303 0,09%
- Kantoor (art. 10) 1.303 0,09%
Maatschappelijk 10.234 0,73%
- Maatschappelijk (art. 11) 10.234 0,73%
Sport 37.053 2,65%
- Sport (art. 12) 37.053 2,65%
Tuin 61.502 4,40%
- Tuin - Gaarde (art. 13) 61.502 4,40%
Verkeer 71.715 5,14%
- Verkeer (art. 14) 71.715 5,14%
Water 73.917 5,29%
- Water (art. 15) 73.917 5,29%
Wonen 242.711 17,38%
- Wonen (art. 16) 242.711 17,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 6.339 0,45%
Leiding - Hoogspanning (art. 17) 1.214 0,09%
Leiding - Riool (art. 18) 5.126 0,37%
Waarde 2.074.153 148,53%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 19) 780.346 55,88%
Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kernen (art. 20) 252.740 18,10%
Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 21) 57.363 4,11%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 983.704 70,44%
Waterstaat 63.939 4,58%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 23) 63.939 4,58%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 28.108 2,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 26) 28.108 2,01%
Wro-zone 5.125 0,37%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 29) 4.006 0,29%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 1.119 0,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buren, herziening 2017 ontwerp 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, derde herziening ontwerp 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening vastgesteld 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, vijfde herziening vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterstraat Zoelen detail
De Soel Zoelen detail
Jeudestraat Zoelen detail
Kattegat Zoelen detail
Kerkstraat Zoelen detail
Meergraaf Zoelen detail
Molenstraat Zoelen detail
Parkstraat Zoelen detail
Schoutstraat Zoelen detail
Uiterdijk Zoelen detail

Meer weten over adressen?