Bestemmingsplan Zoelen, Kom

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.ZOEBP20100001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0214.ZOEBP20100001-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.396.498 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Linge-uiterwaardgebied (art. 3) 125.333 8,97%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 4) 545.141 39,04%

- Bedrijf (art. 5) 7.180 0,51%

- Bos (art. 6) 179.898 12,88%

- Detailhandel (art. 7) 2.473 0,18%

- Groen (art. 8) 35.092 2,51%

- Horeca (art. 9) 2.945 0,21%

- Kantoor (art. 10) 1.303 0,09%

- Maatschappelijk (art. 11) 10.234 0,73%

- Sport (art. 12) 37.053 2,65%

- Tuin - Gaarde (art. 13) 61.502 4,40%

- Verkeer (art. 14) 71.715 5,14%

- Water (art. 15) 73.917 5,29%

- Wonen (art. 16) 242.711 17,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 17) 1.214 0,09%
- Leiding - Riool (art. 18) 5.126 0,37%

- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied (art. 19) 780.346 55,88%
- Waarde - Archeologisch onderzoekgebied historische kernen (art. 20) 252.740 18,10%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 21) 57.363 4,11%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 983.704 70,44%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 23) 63.939 4,58%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 26) 28.108 2,01%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 29) 4.006 0,29%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 1.119 0,08%