Uitspraak AbRS over bestemmingsplan Scharenburg 2e fase, Zoelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.ZOEBP20130002 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.ZOEBP20130002-oh01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 21.133 100%

Besluitgebied naam m2 %
Uitspraak AbRS over bestemmingsplan Scharenburg 2e fase, Zoelen 21.133 100%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Scharenburg
Fibula