Geo- en vastgoeddata op locatie:

Scharenburg 2e fase, Zoelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.ZOEBP20130002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.ZOEBP20130002-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21.133 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 10.258 48,54%
- Groen (art. 3) 10.258 48,54%
Verkeer 3.779 17,88%
- Verkeer (art. 4) 3.779 17,88%
Wonen 7.097 33,58%
- Wonen (art. 5) 7.097 33,58%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Uitspraak AbRS over bestemmingsplan Scharenburg 2e fase, Zoelen vastgesteld 03-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Scharenburg 2e fase, Zoelen vastgesteld 01-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen Buren vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Scharenburg 2e fase, Zoelen ontwerp 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buren kernen ontwerp 31-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding bingo Accordeonvereniging Philharmonica 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren mei 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Buren 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Scharenburg Zoelen detail
Fibula Zoelen detail

Meer weten over adressen?