7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Fort Everdingen heeft op 06-01-2017 de status voorontwerp gekregen door Culemborg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Culemborg
Dossier
NL.IMRO.0216.BPFortEverdingen
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0216.BPFortEverdingen-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 32.434 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd - Fort (art. 3) 32.434 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 15.826 48,80%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 15.591 48,07%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 922 2,84%
- Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 7) 32.434 100,00%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 8) 15.711 48,44%
- Waterstaat - Waterkering (art. 9) 4.192 12,92%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - kernzone (art. 7.3.1) 32.434 100,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 12.1) 16.569 51,09%