De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Doetinchem Dossier NL.IMRO.0222.R07H307A Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0222.R07H307A-0002 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 34.291 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.703 7,88%

- Natuur (art. 4) 13.763 40,14%

- Wonen (art. 5) 17.825 51,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 6) 3.554 10,36%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 7) 30.737 89,64%
- Waarde - Natuur (art. 8) 11.049 32,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - go (art. 12.2.1) 11.243 32,79%
- overige zone - waardevol landschap (art. 12.2.1) 9.817 28,63%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 12.1) 23.242 67,78%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Broekstraat