7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied - najaar - 2019 heeft op 28-11-2019 de status ontwerp gekregen door Doetinchem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Doetinchem
Dossier
NL.IMRO.0222.SgB001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0222.SgB001-0001
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.192.829 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 463.134 6,44%

- Bedrijf (art. 4) 93.398 1,30%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 418 0,01%

- Bedrijventerrein (art. 6) 153.551 2,13%

- Bos (art. 7) 32.454 0,45%

- Centrum (art. 8) 27.006 0,38%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 16.001 0,22%

- Detailhandel (art. 10) 33.765 0,47%

- Dienstverlening (art. 11) 1.428 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 12) 2.293 0,03%
- Gemengd - 2 (art. 13) 17.786 0,25%
- Gemengd - 3 (art. 14) 13.264 0,18%

- Groen (art. 15) 1.105.089 15,36%

- Horeca (art. 16) 5.380 0,07%

- Kantoor (art. 17) 26.925 0,37%

- Maatschappelijk (art. 18) 185.825 2,58%

- Natuur (art. 19) 141.025 1,96%

- Recreatie (art. 20) 25.422 0,35%

- Sport (art. 21) 326.464 4,54%

- Tuin (art. 22) 561.273 7,80%

- Verkeer (art. 23) 1.407.564 19,57%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 49.363 0,69%

- Water (art. 25) 222.708 3,10%

- Wonen (art. 26) 2.150.457 29,90%
- Wonen - 1 (art. 27) 25.651 0,36%
- Wonen - 2 (art. 28) 33.751 0,47%
- Wonen - 3 (art. 29) 42.520 0,59%
- Wonen - 4 (art. 30) 23.306 0,32%
- Wonen - 5 (art. 31) 5.608 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 32) 19.607 0,27%
- Leiding - Riool (art. 33) 23.715 0,33%

- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 34) 1.262.710 17,56%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 35) 2.483.182 34,52%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 36) 1.467.486 20,40%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 37) 1.900.384 26,42%

- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 86.809 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 42.1) 188.983 2,63%

- milieuzone - geurzone (art. 42.2) 4.916 0,07%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 42.3) 108.098 1,50%

- overige zone - aardkundige waarden (art. 42.4) 499.575 6,95%
- overige zone - evenemententerrein 1 (art. 42.5) 7.341 0,10%
- overige zone - evenemententerrein 2 (art. 42.5) 102.318 1,42%
- overige zone - evenemententerrein 3 (art. 42.5) 10.853 0,15%
- overige zone - evenemententerrein 4 (art. 42.5) 12.541 0,17%
- overige zone - gnn (art. 42.6) 62.027 0,86%
- overige zone - go (art. 42.7) 15.627 0,22%

- veiligheidszone - bevi 1 (art. 42.8) 644 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 42.9) 12.741 0,18%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.10) 572.963 7,97%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 44) 23.679 0,33%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 44.5) 2.464 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 44.6) 708 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 44.7) 2.242 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 44.8) 571 0,01%