6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied - voorjaar - 2020 heeft op 05-11-2020 de status vastgesteld gekregen door Doetinchem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Doetinchem
Dossier
NL.IMRO.0222.SgB002
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0222.SgB002-0002
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.788.945 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 695.735 7,11%

- Bedrijf (art. 4) 135.799 1,39%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 3.750 0,04%

- Bedrijventerrein (art. 6) 220.952 2,26%

- Bos (art. 7) 32.454 0,33%

- Centrum (art. 8) 208.086 2,13%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 16.001 0,16%

- Detailhandel (art. 10) 39.902 0,41%

- Dienstverlening (art. 11) 1.428 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 12) 2.293 0,02%
- Gemengd - 2 (art. 13) 17.786 0,18%
- Gemengd - 3 (art. 14) 20.016 0,20%
- Gemengd - 4 (art. 15) 13.486 0,14%

- Groen (art. 16) 1.260.347 12,88%

- Horeca (art. 17) 5.380 0,05%

- Kantoor (art. 18) 33.726 0,34%

- Maatschappelijk (art. 19) 456.007 4,66%

- Natuur (art. 20) 141.027 1,44%

- Recreatie (art. 21) 27.839 0,28%

- Sport (art. 22) 323.843 3,31%

- Tuin (art. 23) 767.125 7,84%

- Verkeer (art. 24) 1.885.647 19,26%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 68.181 0,70%

- Water (art. 26) 232.253 2,37%

- Wonen (art. 27) 2.927.617 29,91%
- Wonen - 1 (art. 28) 25.651 0,26%
- Wonen - 2 (art. 29) 33.751 0,34%
- Wonen - 3 (art. 30) 41.498 0,42%
- Wonen - 4 (art. 31) 23.306 0,24%
- Wonen - 5 (art. 32) 5.608 0,06%
- Wonen - Uit te werken (art. 33) 554 0,01%

- Woongebied - 1 (art. 34) 14.557 0,15%
- Woongebied - Uit te werken (art. 35) 107.337 1,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 36) 19.609 0,20%
- Leiding - Riool (art. 37) 25.689 0,26%

- Waarde - Archeologie (art. 38) 190.392 1,94%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 39) 3.130.811 31,98%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 40) 2.533.921 25,89%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 41) 1.681.133 17,17%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 42) 2.169.065 22,16%

- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 86.809 0,89%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 47.1) 188.983 1,93%

- milieuzone - geurzone (art. 47.2) 6.958 0,07%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.3) 108.098 1,10%

- overige zone - aardkundige waarden (art. 47.4) 499.575 5,10%
- overige zone - evenemententerrein 1 (art. 47.5) 7.341 0,07%
- overige zone - evenemententerrein 10 (art. 47.5) 1.485 0,02%
- overige zone - evenemententerrein 11 (art. 47.5) 4.303 0,04%
- overige zone - evenemententerrein 2 (art. 47.5) 102.318 1,05%
- overige zone - evenemententerrein 3 (art. 47.5) 10.853 0,11%
- overige zone - evenemententerrein 4 (art. 47.5) 12.541 0,13%
- overige zone - evenemententerrein 5 (art. 47.5) 30.633 0,31%
- overige zone - evenemententerrein 6 (art. 47.5) 158.343 1,62%
- overige zone - evenemententerrein 7 (art. 47.5) 20.549 0,21%
- overige zone - evenemententerrein 8 (art. 47.5) 5.633 0,06%
- overige zone - evenemententerrein 9 (art. 47.5) 19.403 0,20%
- overige zone - gnn (art. 47.6) 68.603 0,70%
- overige zone - go (art. 47.7) 29.239 0,30%

- veiligheidszone - bevi 1 (art. 47.9) 1.060 0,01%
- veiligheidszone - bevi 2 (art. 47.10) 492 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 47.11) 13.484 0,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.12) 832.243 8,50%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied 1 (art. 47.8) 74.641 0,76%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 49.2) 12.436 0,13%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 49.6) 2.464 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 49.7) 708 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 49.8) 2.242 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 49.9) 571 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 49.10) 3.794 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 49.11) 664 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 49.12) 3.451 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 49.13) 727 0,01%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 9.788.945 100%
Enkelbestemming 0,01%
Enkelbestemming 1,10%