6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied - 2021 heeft op 25-02-2021 de status ontwerp gekregen door Doetinchem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Doetinchem
Dossier
NL.IMRO.0222.SgB003
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0222.SgB003-0001
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 21.713.934 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 770.294 3,55%

- Bedrijf (art. 4) 237.860 1,10%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 48.287 0,22%

- Bedrijventerrein (art. 6) 2.863.544 13,19%
- Bedrijventerrein - Uit te werken (art. 41) 309.950 1,43%

- Bos (art. 7) 125.158 0,58%

- Centrum (art. 8) 244.594 1,13%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 28.790 0,13%

- Detailhandel (art. 10) 113.047 0,52%

- Dienstverlening (art. 11) 1.969 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 12) 2.293 0,01%
- Gemengd - 2 (art. 13) 27.423 0,13%
- Gemengd - 3 (art. 14) 21.613 0,10%
- Gemengd - 4 (art. 15) 24.290 0,11%
- Gemengd - 5 (art. 16) 78.280 0,36%
- Gemengd - 6 (art. 17) 35.694 0,16%
- Gemengd - 7 (art. 18) 849 0,00%

- Groen (art. 19) 2.592.678 11,94%

- Horeca (art. 20) 26.353 0,12%

- Kantoor (art. 21) 131.176 0,60%

- Maatschappelijk (art. 22) 1.135.398 5,23%

- Natuur (art. 23) 207.972 0,96%

- Recreatie (art. 24) 58.109 0,27%

- Sport (art. 25) 517.157 2,38%

- Tuin (art. 26) 1.429.242 6,58%

- Verkeer (art. 27) 4.511.907 20,78%
- Verkeer - Railverkeer (art. 28) 110.659 0,51%

- Water (art. 29) 465.280 2,14%

- Wonen (art. 30) 5.299.325 24,41%
- Wonen - 1 (art. 31) 5.608 0,03%
- Wonen - 2 (art. 32) 26.034 0,12%
- Wonen - 3 (art. 33) 41.498 0,19%
- Wonen - 4 (art. 34) 23.306 0,11%
- Wonen - 5 (art. 35) 31.448 0,14%
- Wonen - Uit te werken (art. 42) 554 0,00%

- Woongebied - 1 (art. 37) 15.282 0,07%
- Woongebied - 2 (art. 38) 1.831 0,01%
- Woongebied - 3 (art. 39) 5.420 0,02%
- Woongebied - 4 (art. 40) 20.356 0,09%
- Woongebied - Uit te werken 1 (art. 43) 107.337 0,49%
- Woongebied - Uit te werken 2 (art. 44) 17.199 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 45) 50.782 0,23%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding bovengronds (art. 46) 90.495 0,42%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding ondergronds (art. 47) 14.643 0,07%
- Leiding - Riool (art. 48) 48.729 0,22%

- Waarde - Archeologie (art. 50) 666.449 3,07%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 51) 182.217 0,84%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 52) 2.033.199 9,36%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 53) 6.164.821 28,39%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 54) 3.164.202 14,57%
- Waarde - Archeologische verwachting 5 (art. 55) 2.817.723 12,98%
- Waarde - Archeologische verwachting 6 (art. 56) 6.202.264 28,56%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 49) 5.274 0,02%

- Waterstaat - Waterkering (art. 57) 222.420 1,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 61.1) 1.116.295 5,14%

- milieuzone - geluidsgevoelige functie (art. 61.3) 3.064 0,01%
- milieuzone - geurzone (art. 61.2) 10.448 0,05%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 61.4) 108.098 0,50%

- overige zone - aardkundige waarden (art. 61.5) 2.467.058 11,36%
- overige zone - evenemententerrein 1 (art. 61.6) 7.341 0,03%
- overige zone - evenemententerrein 10 (art. 61.6) 1.485 0,01%
- overige zone - evenemententerrein 11 (art. 61.6) 4.303 0,02%
- overige zone - evenemententerrein 12 (art. 61.6) 5.153 0,02%
- overige zone - evenemententerrein 13 (art. 61.6) 6.475 0,03%
- overige zone - evenemententerrein 2 (art. 61.6) 102.318 0,47%
- overige zone - evenemententerrein 3 (art. 61.6) 10.853 0,05%
- overige zone - evenemententerrein 4 (art. 61.6) 12.541 0,06%
- overige zone - evenemententerrein 5 (art. 61.6) 35.231 0,16%
- overige zone - evenemententerrein 6 (art. 61.6) 165.216 0,76%
- overige zone - evenemententerrein 7 (art. 61.6) 20.549 0,09%
- overige zone - evenemententerrein 8 (art. 61.6) 5.633 0,03%
- overige zone - evenemententerrein 9 (art. 61.6) 19.403 0,09%
- overige zone - geluidruimte (art. 61.7) 166.923 0,77%
- overige zone - gnn (art. 61.8) 359.463 1,66%
- overige zone - go (art. 61.9) 227.213 1,05%
- overige zone - grote lawaaimakers (art. 61.10) 1.967.715 9,06%
- overige zone - nieuwe risicobronnen toegestaan (art. 61.13) 962.311 4,43%
- overige zone - nieuwe risicobronnen uitgesloten (art. 61.12) 20.751.526 95,57%
- overige zone - ondergrondse parkeergarage (art. 61.11) 36.404 0,17%

- veiligheidszone - bevi 1 (art. 61.15) 3.300 0,02%
- veiligheidszone - bevi 2 (art. 61.16) 2.207 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 61.17) 30.961 0,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 61.18) 1.038.902 4,78%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied speelautomatenhal (art. 61.14) 109.853 0,51%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 63) 513.370 2,36%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 10 (art. 63.14) 22.774 0,10%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 11 (art. 63.15) 57.547 0,27%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 12 (art. 63.16) 16.711 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 13 (art. 63.17) 7.705 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 14 (art. 63.18) 5.275 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 15 (art. 63.19) 3.604 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 16 (art. 63.20) 4.499 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 17 (art. 63.21) 2.088 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 18 (art. 63.22) 11.356 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 19 (art. 63.23) 3.652 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 63.6) 2.464 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 20 (art. 63.24) 7.200 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 63.7) 708 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 63.8) 2.242 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 63.9) 571 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 63.10) 3.794 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 63.11) 664 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 63.12) 3.451 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 63.13) 727 0,00%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Bedrijventerrein - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 21.713.934 100%
Enkelbestemming 1,43%
Enkelbestemming 0,00%
Enkelbestemming 0,49%
Enkelbestemming 0,08%