7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kom Druten heeft op 19-09-2011 de status ontwerp gekregen door Druten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Druten
Dossier
NL.IMRO.0225.BPDruten
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0225.BPDruten-1102
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.476.456 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 42.692 2,89%

- Bedrijf (art. 4) 22.175 1,50%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 783 0,05%

- Bedrijventerrein (art. 6) 42.866 2,90%

- Centrum (art. 7) 60.444 4,09%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 299 0,02%

- Gemengd (art. 9) 601 0,04%

- Groen (art. 10) 142.227 9,63%

- Horeca (art. 11) 2.341 0,16%

- Kantoor (art. 12) 16.982 1,15%

- Maatschappelijk (art. 13) 177.847 12,05%

- Sport (art. 14) 2.461 0,17%

- Tuin (art. 15) 139.335 9,44%

- Verkeer (art. 16) 314.742 21,32%

- Water (art. 17) 14.697 1,00%

- Wonen (art. 18) 495.956 33,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 19) 41.289 2,80%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 418.622 28,35%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 545.306 36,93%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 108.802 7,37%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 262.373 17,77%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 65.161 4,41%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 25) 2.647 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad 1 (art. 29.1) 7.692 0,52%
- vrijwaringszone - straalpad 2 (art. 29.2) 4.448 0,30%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 31.2) 3.517 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 31.3) 5.470 0,37%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 31.4) 1.184 0,08%