7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kom Druten heeft op 04-12-2013 de status onherroepelijk gekregen door Druten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Druten
Dossier
NL.IMRO.0225.BPDruten
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0225.BPDruten-1305
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.477.423 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 42.692 2,89%

- Bedrijf (art. 4) 17.799 1,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 783 0,05%

- Bedrijventerrein (art. 6) 42.866 2,90%

- Centrum (art. 7) 59.862 4,05%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 299 0,02%

- Gemengd (art. 9) 601 0,04%

- Groen (art. 10) 145.321 9,84%

- Horeca (art. 11) 2.067 0,14%

- Kantoor (art. 12) 16.982 1,15%

- Maatschappelijk (art. 13) 177.847 12,04%

- Sport (art. 14) 2.461 0,17%

- Tuin (art. 15) 139.930 9,47%

- Verkeer (art. 16) 312.816 21,17%

- Water (art. 17) 14.697 0,99%

- Wonen (art. 18) 494.926 33,50%
- Wonen - Uit te werken (art. 19) 5.470 0,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 20) 41.289 2,79%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 415.536 28,13%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 546.613 37,00%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 108.802 7,36%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 268.551 18,18%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 65.432 4,43%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 26) 2.647 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad 1 (art. 30.1) 7.692 0,52%
- vrijwaringszone - straalpad 2 (art. 30.2) 4.448 0,30%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 32.2) 3.517 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 32.3) 802 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 32.4) 1.184 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 32.5) 1.140 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 32.6) 627 0,04%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 1.477.423 100%
Enkelbestemming 0,37%