7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Druten heeft op 30-01-2014 de status voorontwerp gekregen door Druten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Druten
Dossier
NL.IMRO.0225.BPbuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0225.BPbuitengebied-1401
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.034.361 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 15.510.175 55,33%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 5.153.105 18,38%

- Bedrijf (art. 5) 123.034 0,44%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 73.548 0,26%

- Bos (art. 7) 699.341 2,49%

- Groen - Landhuis (art. 9) 23.651 0,08%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 8) 8.621 0,03%

- Maatschappelijk (art. 10) 7.012 0,03%

- Natuur (art. 11) 2.122.285 7,57%

- Recreatie (art. 12) 42.621 0,15%

- Sport (art. 13) 160.876 0,57%

- Tuin - Appeltern (art. 14) 92.882 0,33%

- Verkeer (art. 15) 1.514.684 5,40%

- Water (art. 16) 2.093.336 7,47%

- Wonen (art. 17) 409.188 1,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 102.319 0,36%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 19) 472.506 1,69%
- Leiding - Riool (art. 20) 23.328 0,08%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 1.147.317 4,09%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 7.332.382 26,15%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 6.984.138 24,91%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 10.534.927 37,58%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 431.256 1,54%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 26) 2.596.469 9,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 30.2) 3.259.161 11,63%

- overige zone - landschapstype maaskommen (art. 30.1) 5.360.291 19,12%
- overige zone - landschapstype rivierenduinen met vlakten en donken (art. 30.1) 3.386.657 12,08%
- overige zone - landschapstype waalkommen (art. 30.1) 12.934.775 46,14%
- overige zone - landschapstype waaloeverwallen (art. 30.1) 3.729.108 13,30%
- overige zone - landschapstype waaluiterwaarden (art. 30.1) 2.623.529 9,36%

- veiligheidszone - bevi (art. 30.3) 9.152 0,03%
- veiligheidszone - lpg (art. 30.4) 8.886 0,03%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 30.5) 241.517 0,86%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 30.6) 623.973 2,23%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 30.7) 301.213 1,07%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 30.8) 748.557 2,67%