7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Druten heeft op 24-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Druten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Druten
Dossier
NL.IMRO.0225.BPbuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0225.BPbuitengebied-1603
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.622.161 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 17.581.707 61,43%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 3.263.217 11,40%

- Bedrijf (art. 5) 276.372 0,97%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 72.723 0,25%
- Bedrijf - Uiterwaarden (art. 7) 131.066 0,46%

- Bos (art. 8) 1.092.187 3,82%

- Groen - Landhuis (art. 9) 37.397 0,13%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 10) 12.633 0,04%

- Horeca (art. 11) 8.601 0,03%

- Maatschappelijk (art. 12) 16.481 0,06%

- Natuur (art. 13) 1.475.407 5,15%

- Recreatie (art. 14) 62.846 0,22%

- Sport (art. 15) 163.072 0,57%

- Tuin - Appeltern (art. 16) 92.882 0,32%

- Verkeer (art. 17) 1.556.580 5,44%

- Water (art. 18) 2.335.393 8,16%

- Wonen (art. 19) 443.595 1,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 103.322 0,36%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 514.482 1,80%
- Leiding - Riool (art. 22) 30.432 0,11%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 1.070.219 3,74%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 45.901 0,16%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 8.889.140 31,06%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 26) 6.517.778 22,77%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 27) 9.043.331 31,60%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 28) 31.331 0,11%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 29) 9.529 0,03%
- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 230.196 0,80%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 31) 3.111.205 10,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 35.9) 120.404 0,42%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.2) 3.259.161 11,39%

- overige zone - landschapstype maaskommen (art. 35.1) 5.360.291 18,73%
- overige zone - landschapstype rivierenduinen met vlakten en donken (art. 35.1) 3.386.657 11,83%
- overige zone - landschapstype waalkommen (art. 35.1) 12.956.243 45,27%
- overige zone - landschapstype waaloeverwallen (art. 35.1) 3.757.188 13,13%
- overige zone - landschapstype waaluiterwaarden (art. 35.1) 3.161.782 11,05%

- veiligheidszone - barim 1 (art. 35.10) 167 0,00%
- veiligheidszone - barim 2 (art. 35.11) 155 0,00%
- veiligheidszone - bevi (art. 35.3) 9.152 0,03%
- veiligheidszone - lpg (art. 35.4) 12.721 0,04%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 35.5) 327.454 1,14%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 35.6) 795.263 2,78%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.7) 301.213 1,05%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 35.8) 748.557 2,62%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 5.7) 62.217 0,22%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3.7.3) 97.415 0,34%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3.7.4) 5.954 0,02%