7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied (4e periodieke herziening) heeft op 30-01-2020 de status vastgesteld gekregen door Druten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Druten
Dossier
NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-2003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.628.480 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 877.109 13,23%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 133.013 2,01%

- Bedrijf (art. 5) 267.189 4,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 2.576 0,04%

- Bedrijventerrein (art. 7) 42.869 0,65%

- Centrum (art. 8) 58.978 0,89%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 1.839 0,03%

- Detailhandel (art. 10) 23.144 0,35%

- Dienstverlening (art. 11) 852 0,01%

- Gemengd (art. 12) 97.348 1,47%

- Groen (art. 13) 451.496 6,81%
- Groen - Rijdt 52 en 56 (art. 14) 3.196 0,05%

- Horeca (art. 15) 17.640 0,27%

- Kantoor (art. 16) 22.118 0,33%

- Maatschappelijk (art. 17) 296.823 4,48%

- Natuur (art. 18) 26.312 0,40%

- Recreatie (art. 19) 74.552 1,12%

- Sport (art. 20) 149.708 2,26%

- Tuin (art. 21) 645.699 9,74%
- Tuin - Rijdt 52 en 56 (art. 22) 278 0,00%

- Verkeer (art. 23) 1.048.570 15,82%

- Water (art. 24) 334.359 5,04%

- Wonen (art. 25) 1.980.434 29,88%
- Wonen - Rijdt 52-56 (art. 26) 2.818 0,04%

- Woongebied - 1 (Deest Zuid -1) (art. 27) 14.641 0,22%
- Woongebied - 2 (Deest Zuid -2) (art. 28) 4.653 0,07%
- Woongebied - 3 (Druten Oost, zuidelijk plandeel) (art. 29) 50.078 0,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 25.868 0,39%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 40.300 0,61%
- Leiding - Riool (art. 32) 35.777 0,54%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 33) 195.884 2,96%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 34) 999.655 15,08%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 35) 2.816.062 42,48%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 36) 1.163.201 17,55%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 37) 739.013 11,15%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 38) 2.796.385 42,19%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 39) 17.566 0,27%
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 81.164 1,22%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 41) 2.647 0,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 45.1) 165.472 2,50%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.2) 540.238 8,15%
- milieuzone - spuitzone (art. 45.3) 12.316 0,19%

- veiligheidszone - gos 1 (art. 45.6) 310 0,00%
- veiligheidszone - gos 2 (art. 45.7) 913 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 45.5) 5.688 0,09%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 45.8) 180.779 2,73%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 45.9) 375.375 5,66%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 45.10) 172.544 2,60%
- vrijwaringszone - waterstaat (art. 45.10) 356 0,01%

- wetgevingzone - voorwaardelijke bepaling koningstraat ong (art. 25.5) 911 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Afferden 2 (art. a) 1.192 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - deest 1 (Deest Zuid) (art. a) 29.738 0,45%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Deest 2 (art. b) 1.246 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Deest 3 (art. c) 3.151 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Deest 4 (art. d) 4.332 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Druten1 (art. a) 3.517 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - druten 2 (art. b) 1.808 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Druten4 (art. c) 1.140 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Druten5 (art. d) 627 0,01%