7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Agrarische enclave en Speuld heeft op 28-05-2015 de status vastgesteld gekregen door Ermelo.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Ermelo
Dossier
NL.IMRO.0233.BPbagrenclave
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0233.BPbagrenclave-0401
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 21.637.850 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 2.050.945 9,48%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 6.192.470 28,62%

- Bedrijf (art. 5) 119.309 0,55%

- Bos - Meervoudige doelstellingen (art. 6) 2.603.251 12,03%
- Bos - Natuur- en landschapswaarden (art. 7) 3.459.081 15,99%

- Detailhandel (art. 8) 684 0,00%

- Gemengd (art. 9) 20.672 0,10%

- Groen - Waardevol landschapselement (art. 10) 340.495 1,57%

- Horeca (art. 11) 48.099 0,22%

- Maatschappelijk (art. 12) 27.513 0,13%

- Natuur (art. 13) 5.986.548 27,67%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 4.771 0,02%

- Tuin (art. 15) 17.883 0,08%

- Verkeer (art. 16) 325.493 1,50%

- Water (art. 17) 118.322 0,55%

- Wonen - 1 (art. 18) 279.207 1,29%
- Wonen - 2 (art. 19) 43.108 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 20) 10.951 0,05%

- Waarde - Archeologie H (art. 22) 8.902.420 41,14%
- Waarde - Archeologie L (art. 24) 5.839.398 26,99%
- Waarde - Archeologie M (art. 23) 6.512.303 30,10%
- Waarde - Archeologie ZH (art. 21) 21.742 0,10%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 25) 5.563.383 25,71%
- Waarde - Landgoed (art. 26) 8.898.855 41,13%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 27) 63.873 0,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - kernrand (art. 31.1) 980.402 4,53%
- overige zone - natuurrand (art. 31.2) 18.357.775 84,84%
- overige zone - water (art. 31.3) 55.538 0,26%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 31.4) 7.298.157 33,73%

- veiligheidszone - lpg (art. 31.8) 6.356 0,03%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 31.5) 3.508 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 31.6) 934 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 31.7) 100.541 0,46%