Bestemmingsplan Buitengebied 2018

Bestemmingsplan Buitengebied 2018 heeft op 12-12-2018 de status ontwerp gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0236.BpBuitenGDM2018
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0236.BpBuitenGDM2018-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 87.231.619 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 37.833.014 43,37%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 28.136.264 32,25%

- Bedrijf (art. 5) 389.272 0,45%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 52.117 0,06%
- Bedrijf - Windturbine (art. 7) 3.350 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 135.255 0,16%

- Gemengd (art. 9) 18.614 0,02%

- Groen (art. 10) 13.324 0,02%

- Horeca (art. 11) 37.366 0,04%

- Maatschappelijk (art. 12) 66.491 0,08%

- Natuur (art. 13) 9.773.366 11,20%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 30.374 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 29.404 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 16) 305.104 0,35%

- Sport (art. 17) 141.448 0,16%

- Verkeer (art. 18) 5.183.270 5,94%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 1.852.141 2,12%

- Water (art. 20) 2.421.447 2,78%

- Wonen (art. 21) 809.893 0,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstofleiding (art. 22) 87.594 0,10%
- Leiding - Buisleidingenstrook (art. 23) 388.264 0,45%
- Leiding - Gas (art. 24) 125.039 0,14%
- Leiding - Riool (art. 25) 91.960 0,11%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 77.216 0,09%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 5.264.157 6,03%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 23.464.532 26,90%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 29) 21.986.515 25,20%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 30) 3.902.638 4,47%
- Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 31) 46.164.000 52,92%

- Waterstaat - Waterberging (art. 32) 17 0,00%
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 634.139 0,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 36.2) 699.373 0,80%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 36.1) 699.373 0,80%
- milieuzone - intrekgebied (art. 36.3) 20.344.508 23,32%

- overige zone - accessen (art. 31.3.2) 9.498.149 10,89%
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 36.10) 9.306.868 10,67%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 36.11) 6.891.149 7,90%
- overige zone - inundatiekommen (art. 31.3.2) 31.944.283 36,62%
- overige zone - kernzone (art. 31.3.1) 3.818.085 4,38%
- overige zone - kromakkers (art. 36.13) 1.354.074 1,55%
- overige zone - landgoed (art. 36.12) 9.269.736 10,63%
- overige zone - open landschap (art. 36.14) 17.824.205 20,43%
- overige zone - verdichtingsvelden (art. 31.3.2) 87.131 0,10%

- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 36.4) 875 0,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 36.5) 33.977 0,04%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 36.6) 644.914 0,74%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.7) 1.230.344 1,41%
- vrijwaringszone - weg (art. 36.8) 3.309.150 3,79%
- vrijwaringszone - windturbine (art. 36.9) 61.274 0,07%