Bestemmingsplan Geldermalsen woongebied 2011

Bestemmingsplan Geldermalsen woongebied 2011 heeft op 18-12-2013 de status onherroepelijk gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0236.GDMgldmwoongeb2011-ONHE
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.156.431 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Dorpsgebied (art. 3) 470.760 14,91%

- Bedrijf (art. 4) 66.208 2,10%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 5) 981 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 5.158 0,16%

- Bos (art. 7) 7.924 0,25%

- Detailhandel (art. 8) 1.073 0,03%

- Horeca (art. 9) 2.575 0,08%

- Kantoor (art. 10) 21.417 0,68%

- Maatschappelijk - 1 (art. 11) 2.476 0,08%
- Maatschappelijk - 2 (art. 12) 224.977 7,13%

- Sport (art. 13) 141.984 4,50%

- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 46.159 1,46%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 822.591 26,06%

- Water (art. 16) 118.959 3,77%

- Wonen - Dijkbebouwing 1 (art. 17) 75.541 2,39%
- Wonen - Dorpsbebouwing 1 (art. 18) 241.705 7,66%
- Wonen - Dorpsbebouwing 2 (art. 19) 570.437 18,07%
- Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 1 (art. 20) 281.785 8,93%
- Wonen - Dorpsbebouwing beeldbepalend 2 (art. 21) 8.630 0,27%
- Wonen - landelijk (art. 22) 45.093 1,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 20.497 0,65%
- Leiding - Riool (art. 24) 15.361 0,49%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 359.950 11,40%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 1.747.614 55,37%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 1.048.866 33,23%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 28) 223.879 7,09%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 29) 172.287 5,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: vernietigde bestemming - r.o. 13.5 (art. 32.2.3) 2.780 0,09%
- other: vernietigde bestemming - r.o. 15 (art. 32.2.4) 1.828 0,06%
- other: vernietigde bestemming - r.o. 6.9 (art. 32.2.1) 4.302 0,14%
- other: vernietigde bestemming - r.o. 7.5 (art. 32.2.2) 620 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 32.1) 396.048 12,55%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 34.1) 10.435 0,33%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.2) 434 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 34.2) 468 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 34.3) 337 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 34.4) 655 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 34.5) 503 0,02%