6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening heeft op 15-02-2011 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0236.bpbgderdeherz
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0236.bpbgderdeherz-VSG1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 84.206.310 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landelijk gebied 2 (art. 4) 109.849 0,13%

- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 5) 5.984 0,01%

- Natuur (art. 6) 166.502 0,20%

- Facetherziening (art. 11) 83.918.129 99,66%

- Recreatie (art. 7) 2.439 0,00%

- Wonen (art. 8) 3.360 0,00%
- Wonen - Salonwagen (art. 9) 59 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 10) 288.182 0,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: archeologische waarden - 1 (art. 10) 5.692 0,01%
- other: archeologische waarden - 2 (art. 10) 127.539 0,15%
- other: archeologische waarden - 3 (art. 10) 1.971 0,00%
- other: archeologische waarden - 4 (art. 10) 19.250 0,02%
- other: boomgaarden niet toegestaan (art. 11) 64.580 0,08%
- other: kromakkers (art. 4) 13.382 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 13) 44.526 0,05%