bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hattem Dossier NL.IMRO.0244.bpBTHattemerbroek Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0244.bpBTHattemerbroek-0002 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 248.888 100%