Heerde Dorp, Brede School Heerde West, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerde Dossier NL.IMRO.0246.406HRDH01BSHWHERZ1 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0246.406HRDH01BSHWHERZ1-ON02 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.306 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk (art. 3) 11.306 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 5) 7.560 66,86%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rhijnsburglaan