Ontwikkelingsgebieden, 13e herziening (Parallelweg 7 te Wapenveld)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerde
DossierNL.IMRO.0246.613PRLW7
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0246.613PRLW7-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-11-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 27-11-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.955 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 874 44,71%
- Tuin (art. 3) 874 44,71%
Wonen 1.081 55,29%
- Wonen (art. 4) 1.081 55,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 93 4,75%
Leiding - Gas (art. 5) 93 4,75%
Waarde 1.955 100,00%
Waarde - Hoge archeologische verwachting (art. 6) 1.955 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 560 28,67%
vrijwaringszone - straalpad (art. 8) 560 28,67%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Molenweg 1 te Wapenveld detail
Aanvraag omgevingsvergunning Parallelweg 10-1 in Wapenveld detail
Verleende omgevingsvergunning Parallelweg 7 in Wapenveld detail
Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Parallelweg 7 in Wapenveld detail
Sloopmelding Parallelweg 7 in Wapenveld detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg Wapenveld detail

Meer weten over adressen?