Bedrijven- en sportterreinen Heerde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerde Dossier NL.IMRO.0246.700BPBHDBDRIJVNTRN Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0246.700BPBHDBDRIJVNTRN-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 650.154 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 9.191 1,41%

- Bedrijf (art. 4) 12.881 1,98%

- Bedrijventerrein (art. 5) 290.716 44,72%

- Groen (art. 6) 9.588 1,47%

- Horeca (art. 7) 1.703 0,26%

- Sport (art. 8) 153.973 23,68%

- Tuin (art. 9) 29.773 4,58%

- Verkeer (art. 10) 71.063 10,93%

- Water (art. 11) 902 0,14%

- Wonen (art. 12) 14.676 2,26%
- Wonen - Plus (art. 13) 9.976 1,53%
- Wonen - Werklandschap (art. 14) 45.711 7,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Hoge archeologische verwachting (art. 15) 628.545 96,68%
- Waarde - Middelhoge archeologische verwachting (art. 16) 21.610 3,32%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - bevi (art. 20.2) 13.155 2,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 20.1) 5.963 0,92%