Bestemmingsplan Bedrijventerrein Wapenveld Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerde
DossierNL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN-va02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 480.970 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 14.938 3,11%
- Bedrijf (art. 3) 11.575 2,41%
- Bedrijf - WKC (art. 4) 3.362 0,70%
Bedrijventerrein 238.637 49,62%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 5) 82.881 17,23%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 6) 155.756 32,38%
Groen 16.158 3,36%
- Groen (art. 7) 16.158 3,36%
Natuur 91.935 19,11%
- Natuur (art. 8) 91.935 19,11%
Verkeer 39.355 8,18%
- Verkeer (art. 9) 39.355 8,18%
Water 28.309 5,89%
- Water (art. 10) 28.309 5,89%
Wonen 51.638 10,74%
- Wonen (art. 11) 20.137 4,19%
- Wonen - Landhuis (art. 12) 18.874 3,92%
- Wonen - Uit te werken (art. 13) 12.627 2,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.419 1,75%
Leiding - Gas (art. 14) 8.419 1,75%
Waarde 489.740 101,82%
Waarde - Beschermingswaardige Houtopstand (art. 15) 8.770 1,82%
Waarde - Hogere Archeologische Verwachting (art. 16) 174.255 36,23%
Waarde - Lage Archeologische Verwachting (art. 17) 306.715 63,77%
Waterstaat 12.507 2,60%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 12.507 2,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 22.426 4,66%
geluidzone - industrie (art. 21) 22.426 4,66%
Overig 3.362 0,70%
other: gezoneerd terrein (art. 21) 3.362 0,70%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 480.970 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 12.627 2,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Hattem Zuidoost detail kaart
Hattem Zuidoost detail kaart
Correctieve herziening Buitengebied West detail kaart
Hattem Zuidoost detail kaart
Correctieve herziening Buitengebied West detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Molenweg 1 te Wapenveld detail
VERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING, AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN/VERKLARING VAN GEEN BEDEN-KINGEN EN HOGERE WAARDEN GELUID Groeneweg 6 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘’Lippenoordweg” in Hattem detail
Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bentinckskamp Wapenveld detail
Berghuizerlaan Wapenveld detail
Groteweg Wapenveld detail
Ir. R.R. van der Zeelaan Wapenveld detail
Kloosterweg Wapenveld detail
Smitskamp Wapenveld detail

Meer weten over adressen?