Bestemmingsplan Bedrijventerrein Wapenveld Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerde Dossier NL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN-va02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 480.970 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 11.575 2,41%
- Bedrijf - WKC (art. 4) 3.362 0,70%

- Bedrijventerrein - 1 (art. 5) 82.881 17,23%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 6) 155.756 32,38%

- Groen (art. 7) 16.158 3,36%

- Natuur (art. 8) 91.935 19,11%

- Verkeer (art. 9) 39.355 8,18%

- Water (art. 10) 28.309 5,89%

- Wonen (art. 11) 20.137 4,19%
- Wonen - Landhuis (art. 12) 18.874 3,92%
- Wonen - Uit te werken (art. 13) 12.627 2,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 8.419 1,75%

- Waarde - Beschermingswaardige Houtopstand (art. 15) 8.770 1,82%
- Waarde - Hogere Archeologische Verwachting (art. 16) 174.255 36,23%
- Waarde - Lage Archeologische Verwachting (art. 17) 306.715 63,77%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 12.507 2,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 21) 22.426 4,66%

- other: gezoneerd terrein (art. 21) 3.362 0,70%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2,63%