Bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010, Partiële herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010, Partiële herziening heeft op 30-06-2014 de status vastgesteld gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0262.buBuitenge2010ph
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0262.buBuitenge2010ph-BP41
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 203.019.781 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 27.857 0,01%
- Agrarisch (art. 3) 27.857 0,01%
Agrarisch met waarden 31.201 0,02%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 31.201 0,02%
Bos 22.116 0,01%
- Bos (art. 7) 22.116 0,01%
Maatschappelijk 81.658 0,04%
- Maatschappelijk (art. 14) 81.658 0,04%
Natuur 8.240 0,00%
- Natuur (art. 15) 8.240 0,00%
Recreatie 578 0,00%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 578 0,00%
Tuin 3.014 0,00%
- Tuin (art. 20) 3.014 0,00%
Water 1.645 0,00%
- Water (art. 22) 1.645 0,00%
Wonen 44.011 0,02%
- Wonen (art. 24) 25.744 0,01%
- Wonen - FAB (art. 25) 18.267 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 14.729 0,01%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 14.729 0,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 5.274 0,00%
- geluidzone - industrie (art. 40.11) 5.274 0,00 %
Overige zone 520.621 0,26%
- overige zone - beschermingszone natte landnatuur (art. 40.4) 45.276 0,02 %
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 40.12) 31.032 0,02 %
- overige zone - essen en enken (art. 40.3) 224.611 0,11 %
- overige zone - landschapstype beekdallandschap (art. 40.2) 16.573 0,01 %
- overige zone - landschapstype bos- en landgoederenlandschap (art. 40.2) 160.088 0,08 %
- overige zone - landschapstype essenlandschap (art. 40.2) 12.280 0,01 %
- overige zone - landschapstype kleinschalig kampenlandschap (art. 40.2) 11.382 0,01 %
- overige zone - landschapstype open broekgebieden (art. 40.2) 19.379 0,01 %
Reconstructiewetzone 219.701 0,11%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 40.1) 48.594 0,02 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 40.1) 19.379 0,01 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 40.1) 151.729 0,07 %
Vrijwaringszone 34.717 0,02%
- vrijwaringszone - laagvliegroute voor straaljagers (art. 40.10) 34.717 0,02 %