7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010, Partiële herziening heeft op 30-06-2014 de status vastgesteld gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lochem
Dossier
NL.IMRO.0262.buBuitenge2010ph
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0262.buBuitenge2010ph-BP41
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 203.019.781 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 27.857 0,01%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 31.201 0,02%

- Bos (art. 7) 22.116 0,01%

- Maatschappelijk (art. 14) 81.658 0,04%

- Natuur (art. 15) 8.240 0,00%

- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 578 0,00%

- Tuin (art. 20) 3.014 0,00%

- Water (art. 22) 1.645 0,00%

- Wonen (art. 24) 25.744 0,01%
- Wonen - FAB (art. 25) 18.267 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 14.729 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.11) 5.274 0,00%

- overige zone - beschermingszone natte landnatuur (art. 40.4) 45.276 0,02%
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 40.12) 31.032 0,02%
- overige zone - essen en enken (art. 40.3) 224.611 0,11%
- overige zone - landschapstype beekdallandschap (art. 40.2) 16.573 0,01%
- overige zone - landschapstype bos- en landgoederenlandschap (art. 40.2) 160.088 0,08%
- overige zone - landschapstype essenlandschap (art. 40.2) 12.280 0,01%
- overige zone - landschapstype kleinschalig kampenlandschap (art. 40.2) 11.382 0,01%
- overige zone - landschapstype open broekgebieden (art. 40.2) 19.379 0,01%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 40.1) 48.594 0,02%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 40.1) 19.379 0,01%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 40.1) 151.729 0,07%

- vrijwaringszone - laagvliegroute voor straaljagers (art. 40.10) 34.717 0,02%