7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Lochem Buitengebied heeft op 07-12-2010 de status vastgesteld gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lochem
Dossier
NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 203.037.939 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 106.258.418 52,33%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 37.092.219 18,27%

- Bedrijf (art. 5) 859.242 0,42%

- Bedrijventerrein (art. 6) 8.980 0,00%

- Bos (art. 7) 32.430.303 15,97%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 26.649 0,01%

- Detailhandel (art. 9) 5.777 0,00%

- Gemengd (art. 10) 55.489 0,03%

- Groen (art. 11) 6.500 0,00%

- Horeca (art. 12) 105.447 0,05%

- Kantoor (art. 13) 9.488 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 422.981 0,21%

- Natuur (art. 15) 4.626.528 2,28%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 99.825 0,05%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 153.770 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 1.682.504 0,83%

- Sport (art. 19) 1.187.955 0,59%

- Tuin (art. 20) 430.004 0,21%

- Verkeer (art. 21) 8.093.981 3,99%

- Water (art. 22) 4.021.728 1,98%
- Water - Sluis (art. 23) 225.379 0,11%

- Wonen (art. 24) 4.968.488 2,45%
- Wonen - FAB (art. 25) 212.128 0,10%
- Wonen - Gestapeld (art. 26) 1.839 0,00%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 2.385 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 29) 201.046 0,10%
- Leiding - Gas (art. 28) 1.369.004 0,67%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 3.270.108 1,61%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 31) 632.089 0,31%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 32) 55.966.320 27,56%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 33) 59.462.489 29,29%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 16.517.613 8,14%

- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 760.738 0,37%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 36) 6.588.047 3,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40) 2.858.554 1,41%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40) 3.773.940 1,86%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40) 73.838 0,04%

- other: beschermingszone natte landnatuur (art. 40) 68.107.187 33,54%
- other: ecologische verbindingszone (art. 40) 17.718.323 8,73%
- other: essen en enken (art. 40) 18.699.312 9,21%
- other: landschapstype beekdallandschap (art. 40) 29.391.626 14,48%
- other: landschapstype bos en landgoederenlandschap (art. 40) 54.901.669 27,04%
- other: landschapstype essenlandschap (art. 40) 28.450.202 14,01%
- other: landschapstype kleinschalig kampenlandschap (art. 40) 51.502.278 25,37%
- other: landschapstype open broek gebieden (art. 40) 28.622.420 14,10%
- other: landschapstype rivierenlandschap (art. 40) 4.485.714 2,21%
- other: landschapstype stuwwal (art. 40) 5.665.871 2,79%
- other: weidevogelgebied (art. 40) 4.978.317 2,45%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 40) 63.895.980 31,47%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 40) 4.301.247 2,12%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 40) 134.822.555 66,40%

- vrijwaringszone - laagvliegroute voor straaljagers (art. 40) 41.740.450 20,56%