Bestemmingsplan Lochem Buitengebied

Bestemmingsplan Lochem Buitengebied heeft op 07-12-2010 de status vastgesteld gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 203.037.939 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 106.258.418 52,33%
- Agrarisch (art. 3) 106.258.418 52,33%
Agrarisch met waarden 37.092.219 18,27%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 37.092.219 18,27%
Bedrijf 859.242 0,42%
- Bedrijf (art. 5) 859.242 0,42%
Bedrijventerrein 8.980 0,00%
- Bedrijventerrein (art. 6) 8.980 0,00%
Bos 32.430.303 15,97%
- Bos (art. 7) 32.430.303 15,97%
Cultuur en ontspanning 26.649 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 8) 26.649 0,01%
Detailhandel 5.777 0,00%
- Detailhandel (art. 9) 5.777 0,00%
Gemengd 55.489 0,03%
- Gemengd (art. 10) 55.489 0,03%
Groen 6.501 0,00%
- Groen (art. 11) 6.500 0,00%
Horeca 105.447 0,05%
- Horeca (art. 12) 105.447 0,05%
Kantoor 9.488 0,00%
- Kantoor (art. 13) 9.488 0,00%
Maatschappelijk 422.981 0,21%
- Maatschappelijk (art. 14) 422.981 0,21%
Natuur 4.626.528 2,28%
- Natuur (art. 15) 4.626.528 2,28%
Recreatie 1.936.099 0,95%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 99.825 0,05%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 153.770 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 1.682.504 0,83%
Sport 1.187.955 0,59%
- Sport (art. 19) 1.187.955 0,59%
Tuin 430.004 0,21%
- Tuin (art. 20) 430.004 0,21%
Verkeer 8.093.981 3,99%
- Verkeer (art. 21) 8.093.981 3,99%
Water 4.247.106 2,09%
- Water (art. 22) 4.021.728 1,98%
- Water - Sluis (art. 23) 225.379 0,11%
Wonen 5.184.840 2,55%
- Wonen (art. 24) 4.968.488 2,45%
- Wonen - FAB (art. 25) 212.128 0,10%
- Wonen - Gestapeld (art. 26) 1.839 0,00%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 2.385 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 4.840.157 2,38%
- Leiding - Brandstof (art. 29) 201.046 0,10 %
- Leiding - Gas (art. 28) 1.369.004 0,67 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 3.270.108 1,61 %
Waarde 132.578.511 65,30%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 31) 632.089 0,31 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 32) 55.966.320 27,56 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 33) 59.462.489 29,29 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 16.517.613 8,14 %
Waterstaat 7.348.785 3,62%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 760.738 0,37 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 36) 6.588.047 3,24 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.858.554 1,41%
- geluidzone - industrie (art. 40) 2.858.554 1,41 %
Milieuzone 3.847.778 1,90%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40) 3.773.940 1,86 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 40) 73.838 0,04 %
Overig 312.522.920 153,92%
- other: beschermingszone natte landnatuur (art. 40) 68.107.187 33,54 %
- other: ecologische verbindingszone (art. 40) 17.718.323 8,73 %
- other: essen en enken (art. 40) 18.699.312 9,21 %
- other: landschapstype beekdallandschap (art. 40) 29.391.626 14,48 %
- other: landschapstype bos en landgoederenlandschap (art. 40) 54.901.669 27,04 %
- other: landschapstype essenlandschap (art. 40) 28.450.202 14,01 %
- other: landschapstype kleinschalig kampenlandschap (art. 40) 51.502.278 25,37 %
- other: landschapstype open broek gebieden (art. 40) 28.622.420 14,10 %
- other: landschapstype rivierenlandschap (art. 40) 4.485.714 2,21 %
- other: landschapstype stuwwal (art. 40) 5.665.871 2,79 %
- other: weidevogelgebied (art. 40) 4.978.317 2,45 %
Reconstructiewetzone 203.019.782 99,99%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 40) 63.895.980 31,47 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 40) 4.301.247 2,12 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 40) 134.822.555 66,40 %
Vrijwaringszone 41.740.450 20,56%
- vrijwaringszone - laagvliegroute voor straaljagers (art. 40) 41.740.450 20,56 %