Bestemmingsplan Buitengebied Lochem, geconsolideerde versie

Bestemmingsplan Buitengebied Lochem, geconsolideerde versie heeft op 14-05-2015 de status geconsolideerd gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0262.buBuitengebiedGC
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0262.buBuitengebiedGC-GC01
Planstatus
geconsolideerd

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 200.811.528 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 105.567.353 52,57%
- Agrarisch (art. 3) 105.567.353 52,57%
Agrarisch met waarden 36.341.238 18,10%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 36.341.238 18,10%
Bedrijf 829.307 0,41%
- Bedrijf (art. 5) 829.307 0,41%
Bedrijventerrein 8.980 0,00%
- Bedrijventerrein (art. 6) 8.980 0,00%
Bos 32.283.122 16,08%
- Bos (art. 7) 32.283.122 16,08%
Cultuur en ontspanning 24.773 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 8) 24.773 0,01%
Detailhandel 5.777 0,00%
- Detailhandel (art. 9) 5.777 0,00%
Gemengd 55.490 0,03%
- Gemengd (art. 10) 55.490 0,03%
Groen 9.013 0,00%
- Groen (art. 11) 9.013 0,00%
Horeca 104.853 0,05%
- Horeca (art. 12) 104.853 0,05%
Kantoor 9.488 0,00%
- Kantoor (art. 13) 9.488 0,00%
Maatschappelijk 455.123 0,23%
- Maatschappelijk (art. 14) 455.123 0,23%
Natuur 4.596.267 2,29%
- Natuur (art. 15) 4.596.267 2,29%
Recreatie 1.725.194 0,86%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 99.825 0,05%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 154.272 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 1.471.097 0,73%
Sport 1.174.319 0,58%
- Sport (art. 19) 1.174.319 0,58%
Tuin 427.643 0,21%
- Tuin (art. 20) 427.643 0,21%
Verkeer 8.075.958 4,02%
- Verkeer (art. 21) 8.075.958 4,02%
Water 3.973.557 1,98%
- Water (art. 22) 3.901.055 1,94%
- Water - Sluis (art. 23) 72.503 0,04%
Wonen 5.141.549 2,56%
- Wonen (art. 24) 4.920.154 2,45%
- Wonen - FAB (art. 25) 217.171 0,11%
- Wonen - Gestapeld (art. 26) 1.839 0,00%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 2.385 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 4.798.420 2,39%
- Leiding - Brandstof (art. 29) 199.580 0,10 %
- Leiding - Gas (art. 28) 1.339.209 0,67 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 3.259.631 1,62 %
Waarde 214.730.020 106,93%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 1.500 0,00 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 596.907 0,30 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 835.876 0,42 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 34) 49.379.940 24,59 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 35) 49.899.818 24,85 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 36) 97.540.824 48,57 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 16.475.155 8,20 %
Waterstaat 7.045.314 3,51%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 677.254 0,34 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 39) 6.368.061 3,17 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.784.502 1,39%
- geluidzone - industrie (art. 43.11) 2.784.502 1,39 %
Milieuzone 3.847.778 1,92%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.6) 3.773.940 1,88 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 43.7) 73.838 0,04 %
Overige zone 308.618.073 153,69%
- overige zone - beschermingszone natte landnatuur (art. 43.4) 67.444.256 33,59 %
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 43.12) 17.078.830 8,50 %
- overige zone - essen en enken (art. 43.3) 18.440.148 9,18 %
- overige zone - landschapstype beekdallandschap (art. 43.2) 28.402.495 14,14 %
- overige zone - landschapstype bos en landgoederenlandschap (art. 43.2) 54.348.773 27,06 %
- overige zone - landschapstype essenlandschap (art. 43.2) 28.139.953 14,01 %
- overige zone - landschapstype kleinschalig kampenlandschap (art. 43.2) 51.276.222 25,53 %
- overige zone - landschapstype open broek gebieden (art. 43.2) 28.514.012 14,20 %
- overige zone - landschapstype rivierenlandschap (art. 43.2) 4.466.101 2,22 %
- overige zone - landschapstype stuwwal (art. 43.2) 5.645.467 2,81 %
- overige zone - weidevogelgebied (art. 43.5) 4.861.815 2,42 %
Reconstructiewetzone 200.776.117 99,98%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 43.1) 63.619.080 31,68 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 43.1) 4.273.901 2,13 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 43.1) 132.883.136 66,17 %
Vrijwaringszone 41.385.925 20,61%
- vrijwaringszone - laagvliegroute voor straaljagers (art. 43.9) 41.385.925 20,61 %