7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Lochem, geconsolideerde versie heeft op 14-05-2015 de status geconsolideerd gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lochem
Dossier
NL.IMRO.0262.buBuitengebiedGC
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0262.buBuitengebiedGC-GC01
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 200.811.528 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 105.567.353 52,57%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 36.341.238 18,10%

- Bedrijf (art. 5) 829.307 0,41%

- Bedrijventerrein (art. 6) 8.980 0,00%

- Bos (art. 7) 32.283.122 16,08%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 24.773 0,01%

- Detailhandel (art. 9) 5.777 0,00%

- Gemengd (art. 10) 55.490 0,03%

- Groen (art. 11) 9.013 0,00%

- Horeca (art. 12) 104.853 0,05%

- Kantoor (art. 13) 9.488 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 455.123 0,23%

- Natuur (art. 15) 4.596.267 2,29%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 99.825 0,05%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 154.272 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 1.471.097 0,73%

- Sport (art. 19) 1.174.319 0,58%

- Tuin (art. 20) 427.643 0,21%

- Verkeer (art. 21) 8.075.958 4,02%

- Water (art. 22) 3.901.055 1,94%
- Water - Sluis (art. 23) 72.503 0,04%

- Wonen (art. 24) 4.920.154 2,45%
- Wonen - FAB (art. 25) 217.171 0,11%
- Wonen - Gestapeld (art. 26) 1.839 0,00%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 2.385 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 29) 199.580 0,10%
- Leiding - Gas (art. 28) 1.339.209 0,67%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 3.259.631 1,62%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 1.500 0,00%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 596.907 0,30%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 835.876 0,42%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 34) 49.379.940 24,59%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 35) 49.899.818 24,85%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 36) 97.540.824 48,57%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 16.475.155 8,20%

- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 677.254 0,34%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 39) 6.368.061 3,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 43.11) 2.784.502 1,39%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.6) 3.773.940 1,88%
- milieuzone - waterwingebied (art. 43.7) 73.838 0,04%

- overige zone - beschermingszone natte landnatuur (art. 43.4) 67.444.256 33,59%
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 43.12) 17.078.830 8,50%
- overige zone - essen en enken (art. 43.3) 18.440.148 9,18%
- overige zone - landschapstype beekdallandschap (art. 43.2) 28.402.495 14,14%
- overige zone - landschapstype bos en landgoederenlandschap (art. 43.2) 54.348.773 27,06%
- overige zone - landschapstype essenlandschap (art. 43.2) 28.139.953 14,01%
- overige zone - landschapstype kleinschalig kampenlandschap (art. 43.2) 51.276.222 25,53%
- overige zone - landschapstype open broek gebieden (art. 43.2) 28.514.012 14,20%
- overige zone - landschapstype rivierenlandschap (art. 43.2) 4.466.101 2,22%
- overige zone - landschapstype stuwwal (art. 43.2) 5.645.467 2,81%
- overige zone - weidevogelgebied (art. 43.5) 4.861.815 2,42%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 43.1) 63.619.080 31,68%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 43.1) 4.273.901 2,13%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 43.1) 132.883.136 66,17%

- vrijwaringszone - laagvliegroute voor straaljagers (art. 43.9) 41.385.925 20,61%