7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Zwiepseweg 32 en 34 Barchem heeft op 24-02-2014 de status vastgesteld gekregen door Lochem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Lochem
Dossier
NL.IMRO.0262.buZwiepsew34Bar
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0262.buZwiepsew34Bar-BP41
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 78.886 100%

Enkelbestemming m2 %
- Horeca (art. 3) 594 0,75%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 65.638 83,21%

- Sport (art. 5) 12.653 16,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 17.187 21,79%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 7) 61.698 78,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - beschermingszone natte landnatuur (art. 11.4) 78.886 100,00%
- overige zone - essen en enken (art. 11.3) 15.541 19,70%
- overige zone - landschapstype beekdallandschap (art. 11.2) 78.886 100,00%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 11.1) 237 0,30%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 11.1) 78.649 99,70%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zwiepseweg