7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Rossum en Hurwenen heeft op 27-01-2011 de status vastgesteld gekregen door Maasdriel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maasdriel
Dossier
NL.IMRO.0263.BP1036
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0263.BP1036-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.262.273 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 03) 210.523 16,68%
- Agrarisch-Agrarisch bedrijf (art. 04) 49.712 3,94%

- Bedrijf (art. 05) 17.332 1,37%
- Bedrijf-Nutsvoorziening (art. 06) 1.974 0,16%
- Bedrijf-Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 07) 215 0,02%

- Bedrijventerrein (art. 08) 44.875 3,56%

- Detailhandel (art. 09) 6.850 0,54%

- Dienstverlening (art. 10) 10.598 0,84%

- Groen (art. 11) 69.370 5,50%

- Horeca (art. 12) 5.176 0,41%

- Maatschappelijk (art. 13) 41.648 3,30%

- Sport (art. 14) 19.403 1,54%

- Verkeer (art. 15) 148.223 11,74%

- Water (art. 16) 34.141 2,70%

- Wonen (art. 17) 602.234 47,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 18) 4.595 0,36%

- Waarde - Archeologie (art. 19) 30.373 2,41%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 20) 516.067 40,88%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 21) 12.630 1,00%

- Waterstaat - Bergend rivierbed (art. 22) 7.690 0,61%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 23) 2.015 0,16%
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 115.213 9,13%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 25) 53.808 4,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - leiding (art. 28) 69.495 5,51%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 28) 32.052 2,54%

- wro-zone - bebouwd gebied (art. 28) 1.074.428 85,12%