Bestemmingsplan Kerkdriel en Hoenzadriel 2013

Bestemmingsplan Kerkdriel en Hoenzadriel 2013 heeft op 30-01-2014 de status vastgesteld gekregen door Maasdriel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maasdriel
Dossier
NL.IMRO.0263.BP1084
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0263.BP1084-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.668.563 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 424.953 15,92%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 169.017 6,33%
- Agrarisch - Uiterwaardengebied (art. 5) 122.588 4,59%

- Bedrijf (art. 6) 117.733 4,41%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.394 0,05%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 556 0,02%

- Bedrijventerrein (art. 9) 244.296 9,15%

- Centrum - 1 (art. 10) 42.315 1,59%
- Centrum - 2 (art. 11) 9.556 0,36%

- Detailhandel (art. 12) 16.215 0,61%

- Dienstverlening (art. 13) 3.897 0,15%

- Gemengd (art. 14) 24.707 0,93%
- Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing (art. 15) 35.281 1,32%

- Groen (art. 16) 75.079 2,81%

- Horeca (art. 17) 2.924 0,11%

- Maatschappelijk (art. 18) 44.304 1,66%

- Sport (art. 19) 59.765 2,24%

- Verkeer (art. 20) 360.254 13,50%

- Water (art. 21) 47.606 1,78%

- Wonen (art. 22) 970.029 36,35%
- Wonen - Garageboxen (art. 23) 331 0,01%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 4.463 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 25) 34.090 1,28%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 49.531 1,86%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 511.746 19,18%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 98.047 3,67%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 791.510 29,66%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 652.680 24,46%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 31) 17.281 0,65%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 34.017 1,27%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 33) 286.683 10,74%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 67.330 2,52%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 35) 84.107 3,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 37.1) 97.225 3,64%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 37.2) 449.059 16,83%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.3) 335.141 12,56%
- vrijwaringszone - radar (art. 37.4) 943.043 35,34%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 13.327 0,50%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 22) 3.710 0,14%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 18) 5.359 0,20%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 11) 1.824 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 11) 48 0,00%