7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 heeft op 26-06-2019 de status vastgesteld gekregen door Maasdriel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maasdriel
Dossier
NL.IMRO.0263.BP1134
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0263.BP1134-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 62.625.539 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.285.931 8,44%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 38.018.317 60,71%

- Bedrijf (art. 5) 876.197 1,40%

- Bedrijventerrein (art. 6) 108.282 0,17%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 295.130 0,47%

- Groen (art. 8) 1.608 0,00%

- Horeca (art. 9) 6.417 0,01%

- Maatschappelijk (art. 10) 66.021 0,11%

- Natuur (art. 11) 3.427.868 5,47%

- Recreatie (art. 12) 1.009.183 1,61%

- Sport (art. 13) 145.766 0,23%
- Sport - Manege (art. 14) 32.880 0,05%

- Verkeer (art. 15) 2.883.367 4,60%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 33.548 0,05%

- Water (art. 17) 9.650.926 15,41%

- Wonen (art. 18) 782.278 1,25%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 1.763 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 20) 36.471 0,06%
- Leiding - Gas (art. 21) 114.165 0,18%
- Leiding - Hoogspanning 2 (art. 23) 130.282 0,21%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 173.998 0,28%
- Leiding - Riool (art. 24) 78.695 0,13%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 153.030 0,24%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 973.473 1,55%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 1.849.850 2,95%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 843.072 1,35%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 22.962.070 36,67%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 11.796.671 18,84%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 31) 513.424 0,82%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 32) 5.963.415 9,52%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 33) 224.182 0,36%

- Waterstaat - Rivierbed (art. 34) 26.373.435 42,11%
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 35) 24.161.070 38,58%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 1.482.041 2,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.1) 14.554 0,02%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 4.162.379 6,65%
- milieuzone - intrekgebied (art. 40.4) 14.150.022 22,59%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.2) 138.060 0,22%

- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 40.5) 7.274.722 11,62%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 40.6) 13.935.311 22,25%
- overige zone - waardevolle laanbeplanting (art. 40.7) 30.576 0,05%

- veiligheidszone - lpg (art. 40.8) 120.290 0,19%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 40.10) 7.529.788 12,02%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 40.11) 2.972.194 4,75%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.9) 598.747 0,96%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 40.12) 1.048.076 1,67%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 40.13) 552.877 0,88%