Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016

Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 heeft op 26-06-2019 de status vastgesteld gekregen door Maasdriel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0263.BP1134
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0263.BP1134-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 62.625.539 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 5.285.931 8,44%
- Agrarisch (art. 3) 5.285.931 8,44%
Agrarisch met waarden 38.018.317 60,71%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 38.018.317 60,71%
Bedrijf 876.197 1,40%
- Bedrijf (art. 5) 876.197 1,40%
Bedrijventerrein 108.282 0,17%
- Bedrijventerrein (art. 6) 108.282 0,17%
Cultuur en ontspanning 295.130 0,47%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 295.130 0,47%
Groen 1.608 0,00%
- Groen (art. 8) 1.608 0,00%
Horeca 6.417 0,01%
- Horeca (art. 9) 6.417 0,01%
Maatschappelijk 66.021 0,11%
- Maatschappelijk (art. 10) 66.021 0,11%
Natuur 3.427.868 5,47%
- Natuur (art. 11) 3.427.868 5,47%
Recreatie 1.009.183 1,61%
- Recreatie (art. 12) 1.009.183 1,61%
Sport 178.645 0,29%
- Sport (art. 13) 145.766 0,23%
- Sport - Manege (art. 14) 32.880 0,05%
Verkeer 2.916.915 4,66%
- Verkeer (art. 15) 2.883.367 4,60%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 33.548 0,05%
Water 9.650.926 15,41%
- Water (art. 17) 9.650.926 15,41%
Wonen 784.041 1,25%
- Wonen (art. 18) 782.278 1,25%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 1.763 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 533.612 0,85%
- Leiding - Brandstof (art. 20) 36.471 0,06 %
- Leiding - Gas (art. 21) 114.165 0,18 %
- Leiding - Hoogspanning 2 (art. 23) 130.282 0,21 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 173.998 0,28 %
- Leiding - Riool (art. 24) 78.695 0,13 %
Waarde 45.279.186 72,30%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 153.030 0,24 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 973.473 1,55 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 1.849.850 2,95 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 843.072 1,35 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 22.962.070 36,67 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 11.796.671 18,84 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 31) 513.424 0,82 %
- Waarde - Archeologie 8 (art. 32) 5.963.415 9,52 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 33) 224.182 0,36 %
Waterstaat 52.016.546 83,06%
- Waterstaat - Rivierbed (art. 34) 26.373.435 42,11 %
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 35) 24.161.070 38,58 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 1.482.041 2,37 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 14.554 0,02%
- geluidzone - industrie (art. 40.1) 14.554 0,02 %
Milieuzone 18.450.460 29,46%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 4.162.379 6,65 %
- milieuzone - intrekgebied (art. 40.4) 14.150.022 22,59 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.2) 138.060 0,22 %
Overige zone 21.240.609 33,92%
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 40.5) 7.274.722 11,62 %
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 40.6) 13.935.311 22,25 %
- overige zone - waardevolle laanbeplanting (art. 40.7) 30.576 0,05 %
Veiligheidszone 120.290 0,19%
- veiligheidszone - lpg (art. 40.8) 120.290 0,19 %
Vrijwaringszone 12.701.683 20,28%
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 40.10) 7.529.788 12,02 %
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 40.11) 2.972.194 4,75 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.9) 598.747 0,96 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 40.12) 1.048.076 1,67 %
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 40.13) 552.877 0,88 %