Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016

Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 heeft op 29-03-2017 de status voorontwerp gekregen door Maasdriel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0263.BP1134
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0263.BP1134-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 62.883.136 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 5.547.055 8,82%
- Agrarisch (art. 3) 5.547.055 8,82%
Agrarisch met waarden 37.762.294 60,05%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 37.762.294 60,05%
Bedrijf 935.601 1,49%
- Bedrijf (art. 5) 935.601 1,49%
Bedrijventerrein 128.589 0,20%
- Bedrijventerrein (art. 6) 128.589 0,20%
Cultuur en ontspanning 294.455 0,47%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 294.455 0,47%
Groen 1.608 0,00%
- Groen (art. 8) 1.608 0,00%
Horeca 6.417 0,01%
- Horeca (art. 9) 6.417 0,01%
Maatschappelijk 65.894 0,10%
- Maatschappelijk (art. 10) 65.894 0,10%
Natuur 3.553.491 5,65%
- Natuur (art. 11) 3.553.491 5,65%
Recreatie 1.057.715 1,68%
- Recreatie (art. 12) 1.057.715 1,68%
Sport 178.645 0,28%
- Sport (art. 13) 145.766 0,23%
- Sport - Manege (art. 14) 32.880 0,05%
Verkeer 2.932.821 4,66%
- Verkeer (art. 15) 2.899.273 4,61%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 33.548 0,05%
Water 9.655.148 15,35%
- Water (art. 17) 9.655.148 15,35%
Wonen 759.590 1,21%
- Wonen (art. 18) 757.827 1,21%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 1.763 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 404.049 0,64%
- Leiding - Brandstof (art. 20) 36.471 0,06 %
- Leiding - Gas (art. 21) 114.164 0,18 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 173.998 0,28 %
- Leiding - Riool (art. 23) 79.415 0,13 %
Waarde 45.478.105 72,32%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 153.030 0,24 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 973.473 1,55 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 1.866.858 2,97 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 843.072 1,34 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 28) 23.081.123 36,70 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 29) 11.859.528 18,86 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 30) 513.424 0,82 %
- Waarde - Archeologie 8 (art. 31) 5.963.415 9,48 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 32) 224.182 0,36 %
Waterstaat 55.300.920 87,94%
- Waterstaat - Rivierbed (art. 33) 26.421.988 42,02 %
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 34) 24.209.624 38,50 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 4.669.308 7,43 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 14.554 0,02%
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 14.554 0,02 %
Milieuzone 138.060 0,22%
- milieuzone - waterwingebied (art. 39.2) 138.060 0,22 %
Overige zone 21.240.608 33,78%
- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 39.3) 7.274.722 11,57 %
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 39.4) 13.935.310 22,16 %
- overige zone - waardevolle laanbeplanting (art. 39.5) 30.576 0,05 %
Veiligheidszone 119.660 0,19%
- veiligheidszone - lpg (art. 39.6) 119.660 0,19 %
Vrijwaringszone 598.747 0,95%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.7) 598.747 0,95 %