7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 heeft op 29-03-2017 de status voorontwerp gekregen door Maasdriel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maasdriel
Dossier
NL.IMRO.0263.BP1134
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0263.BP1134-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 62.883.136 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.547.055 8,82%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 37.762.294 60,05%

- Bedrijf (art. 5) 935.601 1,49%

- Bedrijventerrein (art. 6) 128.589 0,20%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 294.455 0,47%

- Groen (art. 8) 1.608 0,00%

- Horeca (art. 9) 6.417 0,01%

- Maatschappelijk (art. 10) 65.894 0,10%

- Natuur (art. 11) 3.553.491 5,65%

- Recreatie (art. 12) 1.057.715 1,68%

- Sport (art. 13) 145.766 0,23%
- Sport - Manege (art. 14) 32.880 0,05%

- Verkeer (art. 15) 2.899.273 4,61%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 33.548 0,05%

- Water (art. 17) 9.655.148 15,35%

- Wonen (art. 18) 757.827 1,21%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 1.763 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 20) 36.471 0,06%
- Leiding - Gas (art. 21) 114.164 0,18%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 173.998 0,28%
- Leiding - Riool (art. 23) 79.415 0,13%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 153.030 0,24%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 973.473 1,55%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 1.866.858 2,97%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 843.072 1,34%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 28) 23.081.123 36,70%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 29) 11.859.528 18,86%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 30) 513.424 0,82%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 31) 5.963.415 9,48%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 32) 224.182 0,36%

- Waterstaat - Rivierbed (art. 33) 26.421.988 42,02%
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 34) 24.209.624 38,50%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 4.669.308 7,43%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 14.554 0,02%

- milieuzone - waterwingebied (art. 39.2) 138.060 0,22%

- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 39.3) 7.274.722 11,57%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 39.4) 13.935.310 22,16%
- overige zone - waardevolle laanbeplanting (art. 39.5) 30.576 0,05%

- veiligheidszone - lpg (art. 39.6) 119.660 0,19%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.7) 598.747 0,95%