7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan bestemmingsplan Nijkerk 1 heeft op 28-06-2012 de status vastgesteld gekregen door Nijkerk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Nijkerk
Dossier
NL.IMRO.0267.BP0002
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0267.BP0002-0005
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.771.469 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 42.276 1,12%

- Bedrijf (art. 4) 90.073 2,39%
- Bedrijf - Garage (art. 5) 17.035 0,45%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 6) 11.920 0,32%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 2.757 0,07%
- Bedrijf - Opslag (art. 8) 2.398 0,06%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 9) 1.864 0,05%

- Bedrijventerrein (art. 10) 54.839 1,45%

- Bos (art. 11) 80.914 2,15%

- Cultuur en ontspanning (art. 12) 7.908 0,21%

- Detailhandel (art. 13) 20.975 0,56%

- Gemengd - 1 (art. 14) 23.123 0,61%
- Gemengd - 2 (art. 15) 10.183 0,27%

- Groen (art. 16) 400.630 10,62%

- Horeca (art. 17) 9.179 0,24%

- Kantoor (art. 18) 21.646 0,57%

- Maatschappelijk (art. 19) 98.845 2,62%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 20) 58.585 1,55%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 21) 52.920 1,40%

- Recreatie - Volkstuin (art. 22) 7.484 0,20%

- Sport (art. 23) 268.271 7,11%
- Sport - Manege (art. 24) 11.564 0,31%

- Tuin (art. 25) 325.681 8,64%

- Verkeer (art. 26) 765.216 20,29%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 43.530 1,15%

- Water (art. 28) 67.786 1,80%

- Wonen (art. 29) 1.206.663 31,99%
- Wonen - Landhuis (art. 30) 8.871 0,24%
- Wonen - Uit te werken (art. 33) 3.784 0,10%
- Wonen - Woongebouw (art. 31) 48.616 1,29%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 32) 5.932 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 42.181 1,12%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 35) 41.518 1,10%

- Waarde - Archeologie (art. 36) 3.771.469 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 224.780 5,96%

- other: industrieterrein wgh (art. 39.2) 93.642 2,48%

- veiligheidszone - lpg (art. 39.3) 4.623 0,12%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 39.4) 99.272 2,63%

- wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 10.6.1) 54.839 1,45%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 41.1.2) 1.966 0,05%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 3.771.469 100%
Enkelbestemming 0,10%