7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2016 heeft op 05-02-2016 de status ontwerp gekregen door Nijkerk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Nijkerk
Dossier
NL.IMRO.0267.BP0057
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0267.BP0057-0002
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 57.816.853 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 4.249.899 7,35%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 196.190 0,34%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 224.257 0,39%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden (art. 6) 23.980.467 41,48%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden (art. 7) 13.137.450 22,72%

- Bedrijf - Landelijk (art. 8) 276.264 0,48%
- Bedrijf - Niet Agrarisch (art. 9) 205.077 0,35%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 10) 65.904 0,11%

- Bos (art. 11) 5.598.129 9,68%

- Detailhandel (art. 12) 9.338 0,02%

- Groen (art. 13) 258.830 0,45%

- Horeca (art. 14) 26.419 0,05%

- Maatschappelijk (art. 15) 47.492 0,08%

- Natuur (art. 16) 2.906.766 5,03%

- Recreatie (art. 17) 262.175 0,45%

- Sport - Manege (art. 18) 61.932 0,11%

- Verkeer (art. 19) 1.485.945 2,57%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 50.979 0,09%

- Water (art. 21) 2.700.032 4,67%

- Wonen (art. 22) 2.073.392 3,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 246.505 0,43%
- Leiding - Hoogspanning (art. 24) 340.276 0,59%
- Leiding - Riool (art. 25) 30.060 0,05%
- Leiding - Water (art. 26) 423.350 0,73%

- Waarde - Archeologie (art. 27) 57.624.869 99,67%
- Waarde - Buitenplaats (art. 28) 1.375.255 2,38%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 642.135 1,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33.3) 1.417.482 2,45%

- luchtvaartverkeerzone - toetsingsvlak VDF (art. 33.2) 19.019.456 32,90%

- milieuzone - boringsvrije zone (art. 33.5) 6.321.420 10,93%
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 33.6) 5.263.698 9,10%
- milieuzone - waterwingebied (art. 33.4) 325.729 0,56%

- overige zone - gelders natuurnetwerk (art. 33.7) 11.468.597 19,84%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 33.8) 24.584.714 42,52%
- overige zone - heideontginningslandschap (art. 33.1) 8.848.589 15,30%
- overige zone - kampenlandschap (art. 33.1) 11.377.212 19,68%
- overige zone - natura 2000 gebied (art. 33.9) 10.261.652 17,75%
- overige zone - polderlandschap (art. 33.1) 13.954.806 24,14%
- overige zone - veenontginningslandschap (art. 33.1) 23.636.256 40,88%
- overige zone - weidevogelgebied (art. 33.1) 13.805.848 23,88%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 33.10) 6.457.267 11,17%

- veiligheidszone - lpg (art. 33.11) 2.445 0,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 33.12) 96.397 0,17%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.13) 31.390 0,05%
- vrijwaringszone - reserveringsgebied hoofdweg (art. 33.14) 310.509 0,54%