7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Nijmegen Westkanaaldijk 2016 heeft op 16-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Nijmegen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Nijmegen
Dossier
NL.IMRO.0268.BPa10500
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0268.BPa10500-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.099.162 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 835.654 76,03%

- Groen (art. 4) 149.357 13,59%

- Verkeer (art. 5) 103.855 9,45%

- Water (art. 6) 10.837 0,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 7) 11.213 1,02%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 8) 24.031 2,19%
- Leiding - Riool (art. 9) 14.435 1,31%
- Leiding - Warmtenet (art. 10) 20.494 1,86%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 11) 513.585 46,73%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 18.309 1,67%

- Waterstaat - Waterkering (art. 13) 18.640 1,70%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 14) 27.777 2,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.2) 19.805 1,80%

- overige zone - .geluidgezoneerd industrieterrein (art. 18.1) 1.079.357 98,20%
- overige zone - historisch waardevolle watergang (art. 18.3) 11.784 1,07%
- overige zone - .zichtas (art. 18.4) 365 0,03%

- veiligheidszone - barim 1 (art. 18.5) 425 0,04%
- veiligheidszone - barim 2 (art. 18.6) 1.792 0,16%
- veiligheidszone - bevi (art. 18.7) 24.400 2,22%
- veiligheidszone - kegelligplaatsen (art. 18.8) 20.321 1,85%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 18.9) 35.582 3,24%

- wetgevingzone - waarde archeologie 1 (art. 18.10) 562.055 51,13%