Nijmegen Westkanaaldijk 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Nijmegen Dossier NL.IMRO.0268.BPa10500 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0268.BPa10500-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.099.162 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 835.654 76,03%

- Groen (art. 4) 149.357 13,59%

- Verkeer (art. 5) 103.855 9,45%

- Water (art. 6) 10.837 0,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 7) 11.213 1,02%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 8) 24.031 2,19%
- Leiding - Riool (art. 9) 14.435 1,31%
- Leiding - Warmtenet (art. 10) 20.494 1,86%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 11) 513.585 46,73%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 18.309 1,67%

- Waterstaat - Waterkering (art. 13) 18.640 1,70%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 14) 27.777 2,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.2) 19.805 1,80%

- overige zone - .geluidgezoneerd industrieterrein (art. 18.1) 1.079.357 98,20%
- overige zone - historisch waardevolle watergang (art. 18.3) 11.784 1,07%
- overige zone - .zichtas (art. 18.4) 365 0,03%

- veiligheidszone - barim 1 (art. 18.5) 425 0,04%
- veiligheidszone - barim 2 (art. 18.6) 1.792 0,16%
- veiligheidszone - bevi (art. 18.7) 24.400 2,22%
- veiligheidszone - kegelligplaatsen (art. 18.8) 20.321 1,85%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 18.9) 35.582 3,24%

- wetgevingzone - waarde archeologie 1 (art. 18.10) 562.055 51,13%