Bestemmingsplan Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied heeft op 03-07-2014 de status vastgesteld gekregen door Putten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Putten
Dossier
NL.IMRO.0273.BPBGWBuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0273.BPBGWBuitengebied-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 59.216.014 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.234.937 34,17%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 21.791.094 36,80%

- Bedrijf (art. 5) 301.200 0,51%
- Bedrijf - Landelijke bedrijven (art. 6) 123.042 0,21%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 25.142 0,04%

- Detailhandel (art. 8) 45.286 0,08%

- Horeca (art. 9) 45.539 0,08%

- Kantoor (art. 10) 1.190 0,00%

- Maatschappelijk (art. 11) 140.381 0,24%

- Natuur (art. 12) 10.299.088 17,39%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 454.961 0,77%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 427.625 0,72%

- Sport (art. 15) 98.125 0,17%

- Verkeer (art. 16) 726.011 1,23%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 150.477 0,25%

- Water (art. 18) 1.985.797 3,35%

- Wonen (art. 19) 1.999.311 3,38%
- Wonen - Landhuis (art. 20) 366.810 0,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 152.997 0,26%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 645.871 1,09%
- Leiding - Riool (art. 23) 2.987 0,01%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 83.814 0,14%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 11.210.400 18,93%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 26.892.604 45,41%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 20.108.023 33,96%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 363.729 0,61%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32.1) 242.859 0,41%

- overige zone - arkemheen, veluwerandmeren en veluwe (art. 32.2) 6.588.531 11,13%
- overige zone - ehs natuur (art. 32.3) 16.315.364 27,55%
- overige zone - ehs verweving en verbindingszone (art. 32.4) 17.245.994 29,12%
- overige zone - extensief rood zwermgebied (art. 34) 1.002.555 1,69%
- overige zone - grootschalig waardevol open gebied (art. 32.5) 1.824.275 3,08%
- overige zone - intensief rood zwermgebied (art. 34) 1.752.951 2,96%
- overige zone - landgoed (art. 32.6) 18.857.969 31,85%
- overige zone - uylenborgh (art. 32.7) 130.667 0,22%
- overige zone - waardevol landschap (art. 32.8) 806.028 1,36%
- overige zone - waardevol open en besloten gebied (art. 32.9) 6.103.634 10,31%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 32.10) 16.333.205 27,58%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 32.11) 2.953.203 4,99%

- veiligheidszone - lpg (art. 32.12) 91.778 0,15%

- vrijwaringszone - dijk (art. 32.13) 1.816.214 3,07%
- vrijwaringszone - spoor (art. 32.14) 441.478 0,75%