Bestemmingsplan Westelijke Buitengebied

Bestemmingsplan Westelijke Buitengebied heeft op 28-01-2013 de status voorontwerp gekregen door Putten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Putten
Dossier
NL.IMRO.0273.BPBGWBuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0273.BPBGWBuitengebied-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 59.339.976 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.358.159 34,31%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 22.028.631 37,12%

- Bedrijf (art. 5) 308.291 0,52%
- Bedrijf - Landelijke bedrijven (art. 6) 129.241 0,22%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 25.142 0,04%

- Detailhandel (art. 9) 36.803 0,06%

- Horeca (art. 10) 45.539 0,08%

- Kantoor (art. 11) 1.190 0,00%

- Maatschappelijk (art. 12) 140.352 0,24%

- Natuur (art. 13) 10.202.888 17,19%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 459.439 0,77%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 447.501 0,75%

- Sport (art. 16) 98.119 0,17%

- Verkeer (art. 17) 747.372 1,26%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 154.542 0,26%

- Water (art. 19) 1.657.988 2,79%

- Wonen (art. 20) 2.007.188 3,38%
- Wonen - Landhuis (art. 21) 491.593 0,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 167.446 0,28%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 645.871 1,09%
- Leiding - Riool (art. 24) 2.987 0,01%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 0) 117 0,00%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 83.814 0,14%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 0) 24.800 0,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 11.250.350 18,96%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 0) 7.176 0,01%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 26.929.758 45,38%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 0) 20.330 0,03%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 20.104.122 33,88%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 363.729 0,61%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33.1) 242.859 0,41%

- other: arkemheen (art. 33.2) 4.915.596 8,28%
- other: landgoed (art. 33.2) 18.873.468 31,81%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 33.3) 16.356.543 27,56%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 33.4) 2.991.264 5,04%

- veiligheidszone - lpg (art. 33.5) 91.794 0,15%

- vrijwaringszone - dijk (art. 33.6) 1.816.214 3,06%