Bestemmingsplan Veegplan Westelijk Buitengebied

Bestemmingsplan Veegplan Westelijk Buitengebied heeft op 09-01-2018 de status ontwerp gekregen door Putten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Putten
Dossier
NL.IMRO.0273.BPBGWVeegplan
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0273.BPBGWVeegplan-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 58.804.369 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.008.910 34,03%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 21.728.463 36,95%

- Bedrijf (art. 5) 301.145 0,51%
- Bedrijf - Landelijke bedrijven (art. 6) 120.357 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 25.142 0,04%

- Detailhandel (art. 8) 45.286 0,08%

- Horeca (art. 9) 45.539 0,08%

- Maatschappelijk (art. 11) 140.381 0,24%

- Natuur (art. 12) 10.310.257 17,53%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 446.562 0,76%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 330.337 0,56%

- Sport (art. 15) 98.125 0,17%

- Verkeer (art. 16) 726.363 1,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 150.477 0,26%

- Water (art. 18) 1.987.512 3,38%

- Wonen (art. 19) 1.972.677 3,35%
- Wonen - Landhuis (art. 20) 366.810 0,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 167.321 0,28%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 642.993 1,09%
- Leiding - Riool (art. 23) 2.987 0,01%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 83.814 0,14%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 11.193.866 19,04%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 26.721.550 45,44%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 19.852.835 33,76%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 363.729 0,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32.1) 242.859 0,41%

- overige zone - arkemheen, veluwerandmeren en veluwe (art. 32.2) 6.589.257 11,21%
- overige zone - ehs natuur (art. 32.3) 16.294.577 27,71%
- overige zone - ehs verweving en verbindingszone (art. 32.4) 17.231.721 29,30%
- overige zone - extensief rood zwermgebied (art. 34) 1.002.216 1,70%
- overige zone - grootschalig waardevol open gebied (art. 32.5) 1.824.275 3,10%
- overige zone - intensief rood zwermgebied (art. 34) 1.726.996 2,94%
- overige zone - landgoed (art. 32.6) 19.323.211 32,86%
- overige zone - uylenborgh (art. 32.7) 130.667 0,22%
- overige zone - veegplan 2017 (art. 36.2) 629.759 1,07%
- overige zone - waardevol landschap (art. 32.8) 784.133 1,33%
- overige zone - waardevol open en besloten gebied (art. 32.9) 6.094.098 10,36%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 32.10) 16.326.431 27,76%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 32.11) 2.923.105 4,97%

- veiligheidszone - lpg (art. 32.12) 189.469 0,32%

- vrijwaringszone - dijk (art. 32.13) 1.678.288 2,85%
- vrijwaringszone - spoor (art. 32.14) 441.453 0,75%