Utrechtseweg 69 - Veritasweg 2, 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renkum
DossierNL.IMRO.0274.bp0177ob
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0274.bp0177ob-va02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-01-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 07-02-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.608 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Horeca 371 23,08%
- Horeca (art. 3) 371 23,08%
Tuin 511 31,77%
- Tuin (art. 4) 511 31,77%
Verkeer 362 22,53%
- Verkeer (art. 5) 362 22,53%
Wonen 364 22,62%
- Wonen (art. 6) 364 22,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.608 100,00%
Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 7) 1.608 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Oosterbeek-Noord 2014 detail kaart
Oosterbeek-Noord 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ommershoflaan en Corneliaschadeweg in Oosterbeek, gemeente Renkum detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Vivare complexen te Oosterbeek en Wolfheze. detail
Controleprotocol 2015-2017 Omgevingsdienst Regio Arnhem voor de accountantscontrole op de jaarrekening detail
Informatiebeleid ODRA 2016 detail
ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder in kader van project groot onderhoud wegen arnhem, diverse locaties groot onderhoud wegen Arnhem detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Utrechtseweg Oosterbeek detail

Meer weten over adressen?